Sök

Högskolestyrelsen

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Högskolestyrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen tillsammans med rektor är den högsta ledningen – högskole­ledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av följande personer:

  • åtta ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid
  • tre ledamöter som utses av lärarna
  • tre ledamöter som utses av studentkåren.

Ledamöter

Rektor

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm
Rektor, professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av regeringen

Ingegerd Palmér.

Stephen Hwang
Ordförande
F.d. rektor, Linnéuniversitetet

Thomas Nylund.

Björn Halleröd
Professor, Göteborgs universitet

Pierre Aggarwal.

Pierre Aggarwal
Fabrikschef, BillerudKorsnäs

Samuel Bengmark.

Samuel Bengmark
Biträdande professor, Chalmers

Ingrid Johansson-Lind.

Susanna Axelsson
Docent och f.d. generaldirektör SBU

Mats Leijon.

Katrien Vanhaverbeke
Regional utvecklingsdirektör

Hanna Meuser.

Hanna Meuser
Kompetensförsörjningschef, Alleima

Susanna Stymne Airey.

Susanna Stymne Airey
Chef Enhet Förebygga, AFA försäkringar

Ledamöter utsedda av lärare

Silvia Edling.

Silvia Edling
Professor
Högskolan i Gävle

Lena Svennberg.

Lars Löfqvist
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Lars-Johan Åge.

Annika Nilsson
Professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av studentkåren

Emelie Carlström.

Emelie Carlström
Kårordförande
Gefle Studentkår

Åsa Hedlund.

Åsa Hedlund
Doktorand

Sam Westman.

Nikolai Kronmann
Vice ordförande
Gefle Studentkår

Sammanträdestider

2023

16 februari
20 april
14–15 juni
12–13 oktober
14 december

Kontakt

Sekreterare

Iza Ullmark
Telefon: 026-64 87 21
E-post: hogskolestyrelsen@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-05-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)