Sök

Högskolestyrelsen

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Högskolestyrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen tillsammans med rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av följande personer:

  • åtta ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid på högst tre år
  • tre ledamöter som utses av lärarna
  • tre ledamöter som utses av studentkåren.

Ledamöter

Rektor

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm
Rektor, professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av regeringen

Ingegerd Palmér.

Ingegerd Palmér
Ordförande
F.d. rektor, Mälardalens högskola

Thomas Nylund.

Thomas Nylund
Egen företagare/konsult

Pierre Aggarwal.

Pierre Aggarwal
Fabrikschef, BillerudKorsnäs

Samuel Bengmark.

Samuel Bengmark
Biträdande professor, Chalmers

Ingrid Johansson-Lind.

Ingrid Johansson-Lind
f.d. generaldirektör, Institutet för språk och folkminnen

Mats Leijon.

Mats Leijon
Professor, Uppsala universitet

Hanna Meuser.

Hanna Meuser
Kompetensförsörjningschef, Sandvik

Susanna Stymne Airey.

Susanna Stymne Airey
Chef Enhet Förebygga, AFA försäkringar

Ledamöter utsedda av lärare

Silvia Edling.

Silvia Edling
Professor
Högskolan i Gävle

Lena Svennberg.

Lena Svennberg
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Lars-Johan Åge.

Lars-Johan Åge
Professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av studentkåren

Emelie Carlström.

Emelie Carlström
Kårordförande
Gefle Studentkår

Åsa Hedlund.

Åsa Hedlund
Doktorand

Sam Westman.

Vakant

Sammanträdestider

2022

17 februari
28 april
16 juni
13–14 oktober
15 december

2023

16 februari
20 april
15 juni
12–13 oktober
14 december

Kontakt

Sekreterare

Sara Perttunen Sundberg
Telefon: 026-64 85 72
E-post: hogskolestyrelsen@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)