Ledningsgruppen

Ledningsgruppen på Högskolan i Gävle består förutom rektor av prorektor, förvaltningschef, kanslichef ledningskansli, ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden, tre akademichefer (en från respektive akademi), bibliotekschef samt en representant för studentkåren. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor.

Ledamöter

Ylva Fältholm

Rektor
Utbildning: Professor, filosofie doktor i arbetsvetenskap
Anställd: 2017
Född: 1962
Tidigare anställningar: Professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Lars Bengtsson

Prorektor
Utbildning: Professor, docent i industriell ekonomi KTH, teknologie doktor i arbetsvetenskap KTH
Anställd: 1991
Född: 1958
Tidigare anställningar: Forskare vid KTH Stockholm

Micael Melander

Förvaltningschef

Utbildning: Filosofie magister i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik, Stockholms universitet
Anställd: 2001
Född: 1973
Tidigare anställningar: Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle, strategiskt ledningsstöd vid Stockholms konstnärliga högskola, utbildningssamordnare, verksamhetsstrateg och kanslichef vid Högskolan i Gävle

Annika Strömberg

Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv
Utbildning: Filosofie doktor i företagsekonomi, Kungliga Tekniska högskolan
Anställd: 1995
Född: 1969
Tidigare anställningar: Övningsassistent, ekonom, adjunkt, lektor i företagsekonomi, uppdrag som avdelningschef, Högskolan i Gävle
Styrelseuppdrag: Ledamot i institutionsstyrelsen, institutionen för ekonomi, HiG; ledamot i Drivhusets styrelse

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö
Utbildning: Docent, medicine doktor
Anställd: 2000
Född: 1957
Tidigare anställningar: Lektor i vårdvetenskap, tidigare uppdrag som utbildningsledare och ordförande i utbildnings- och forskningsnämnd

Svante Brunåker

Akademichef, Akademin för utbildning och ekonomi
Utbildning: Agronomie doktor, Sveriges lantbruksuniversitet
Anställd: 1996
Född: 1958
Tidigare anställningar: Doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet, prorektor

Micael Melander

tf Bibliotekschef

Utbildning: Filosofie magister i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik, Stockholms universitet
Anställd: 2001
Född: 1973
Tidigare anställningar: Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle, strategiskt ledningsstöd vid Stockholms konstnärliga högskola, utbildningssamordnare, verksamhetsstrateg och kanslichef vid Högskolan i Gävle

Petra Jönsson

Ordförande Gefle Studentkår

Jenny Riddarström

tf. Kanslichef ledningskansli

Patrik Sörqvist

Dekan/ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildning: Professor, filosofie doktor i psykologi
Anställd: 2005
Född: 1981
Tidigare anställningar: Professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, post doc vid Linköpings Universitet

Kontakt

Sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026-64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-06-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)