Gå till eugreenalliance
Sök

Prorektor och vicerektorer

Högskolan har en prorektor och fyra vicerektorer.

Lars Bengtsson, Prorektor, professor, Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Prorektor Lars Bengtsson

Prorektor Lars Bengtsson

Lars Bengtsson är prorektor vid Högskolan i Gävle sedan 2018.

Han är professor i industriell ekonomi och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, där han också arbetade som forskare och även doktorerade inom industriell arbets­vetenskap. Lars forsknings­inriktning handlar om hur företag och organisationer kan höja sin innovations­­förmåga, och om utflyttning och hemtagning av industriell produktion samt om hur digitalisering formar kompetenskrav och arbetsorganisation i företag.

Magnus Isaksson, vicerektor.

Vicerektor Magnus Isaksson

Vicerektor Magnus Isaksson

Magnus Isaksson är vicerektor för EUI – Green Universities sedan 2022. Han är professor i elektronik och akademichef för Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA). Tidigare var han vice­rektor för strategisk utveckling vid Högskolan.

Magnus har teknologie licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet och teknologie doktorsexamen i tele­kommunikation från KTH där han också är docent i signal­behandling. Han forskar på icke linjära dynamiska system med tillämpning inom trådlös radio och radiomät­teknik samt på senare år robotik med tillämpning inom människors hälsa och välbefinnande. Magnus innehar en också heders­professur vid Amity University, New Delhi, Indien.

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson är vicerektor för kvalitet och hållbarhet vid Högskolan i Gävle sedan 2017. Hon är professor i vårdvetenskap och akademi­chef för Akademin för teknik och miljö (ATM). Gunilla är legitimerad sjuksköterska, har en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet där hon också är docent i vård­vetenskap.

Gunillas vetenskapliga verksamhet kan samman­fattas i sjuk­sköterskans profession, de förut­sättningar som krävs i utbildning och arbetsliv för lärande, för en god och säker vård samt för studenters och personals väl­befinnande och tillfredställelse.

Annika Strömberg, vicerektor för internationalisering. Foto taget 20190318.

Vicerektor Annika Strömberg

Vicerektor Annika Strömberg

Annika Strömberg är vicerektor för internationalisering sedan 2021. Hon är universitets­lektor i företags­ekonomi och har tidigare varit akademichef för Akademin för hälsa och arbetsliv (AHA).

Annika har filosofie doktors­examen i företags­ekonomi från KTH. Hennes forskning har under senare år fokuserat på organisation och ledar­skap inom framför allt vård och omsorgs­sektorn. Forsknings­projekten har bedrivits i tvärveten­skapliga grupper tillsammans med forskare från socialt arbete, vård­vetenskap och arbets­hälso­vetenskap.

Kontakt

Sekreterare

Iza Ullmark
E-post: rektor@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)