Rektors kansli

Rektors kansli bereder ärenden på uppdrag av rektor och tillhandahåller administrativt stöd till högskolestyrelsen, rektor, prorektor samt till Utbildnings- och forskningsnämnden.

I uppgifterna ingår bland annat att

Kontaktpersoner

Rektors sekreterare 

Sandra Eklund
Besöksadress: Rum 21:416 Oden (hus 21) Kungsbäcksvägen 47 Gävle
Telefon: (växel): 026-64 85 00 direkt 026 - 64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se Fax: 026-64 86 86

Kvalitetssamordnare

Helena Johansson
Telefon: (växel): 026-64 85 00
Direkttelefon: 026- 64 82 67
E-post: helena.johansson@hig.se

              


  Publicerad av: Veronica Liljeroth