Sök

MyGävle FAQ

Vanliga frågor och svar om appen MyGävle och forskningsprojektet BIG.

Vanliga frågor & svar

Vad är MyGävle?

MyGävle är en smartphone-applikation som har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet BIG. Med MyGävle kan deltagarna få information om studien, registrera sig, svara på enkäter, dela med sig av sina geografiska platser och ansluta sitt aktivitetsarmband från Garmin.

Vad är forskningsprojektet BIG?

MyGävle är en del av ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle (HiG) som heter BIG. BIG fokuserar på Gävle och Gävleborna, och syftar till att skapa kunskap för urbana lösningar som samtidigt främjar individuell, social och ekologisk hälsa. Mer information om forskningsprojektet hittar du på projektets sida på HiG och på projektets sida hos Future Position X (FPX). Du som bor i Gävle vet vilka platser i Gävle som får dig att må bra eller dåligt och vi vill förstå hur dina bra upplevelser kan främjas och dina dåliga upplevelser förebyggas. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan HiG och FPX och finansieras av Vinnova. Huvudforskare är Matteo Giusti, forskare i hållbarhet vid HIG (matteo.giusti@hig.se). Nedan hittar du information om vad det innebär att använda MyGävle och delta i BIG-projektet.

Vem kan delta?

Om du bor i Gävle kommun, är minst 15 år och högst 79 år gammal och inte har några tidigare rörelsehinder eller hjärt-kärlproblem kan du delta i studien.

Hur länge kommer BIG-projektet att pågå?

Studien kommer att pågå från september 2021 till november 2022.

Hur mycket tid kommer det att ta från mig?

Under hela studiens längd (15 månader) uppskattar vi det aktiva engagemang som MyGävle kräver från 90 till 180 minuter. Detta beror på att när du använder MyGävle kommer du att bli ombedd att besvara två enkäter. Den första enkäten tar ca 1 minut att besvara och vi ber dig att besvara den minst en gång i veckan. Denna enkät handlar om dina positiva och negativa upplevelser i Gävle.

Den andra enkäten tar ca 3 minuter att besvara och du ombeds att besvara den fem gånger (september 2021, december 2021, mars 2022, juni 2022 och september 2022). Den här enkäten handlar om din lycka, mental och fysiska hälsa, koppling till naturen och koppling till det lokala samhället.

Får jag en klocka om jag laddar ner MyGävle?

Nej, under juli och augusti 2021 kommer forskarna att välja ut en grupp på ca 400 personer bland dem som laddat ner MyGävle. Gruppen ska vara representativ för befolkningen i Gävle utifrån de profiluppgifter som lämnats in. Endast dessa personer kommer att bjudas in för att beställa klockan. Alla som använder MyGävle är ändå en del av det öppna forskningsprojektet, och din input kommer att vara mycket uppskattad.

Vilka erfarenheter ska jag rapportera om jag använder MyGävle?

Allt som gör din vardag bra eller dålig. Varje dag frammanar de platser som vi bor på och flyttar oss igenom positiva eller negativa upplevelser. Att kunna sitta på en bänk med en vän och samtidigt njuta av fåglarnas sång kräver både fysisk infrastruktur (d.v.s. en bänk), sociala interaktioner (d.v.s. en vän) och närvaron av naturliga element (d.v.s. fåglar). Under en vanlig dag eller vecka samverkar den byggda infrastrukturen, människor och naturen för att skapa goda eller dåliga upplevelser. Det är dessa meningsfulla upplevelser som vi vill att du ska dela med dig av till oss.

Vilken typ av telefon behöver jag?

MyGävle fungerar på både Android- och iOS-enheter. För iOS krävs minst operativsystemet iOS11. För Android krävs minst operativsystemet Android 5.

Kan jag ansluta min egen Garmin-klocka till MyGävle?

Ja, det kan du göra genom att gå till sidan Inställningar i MyGävle. Klicka sedan på Anslutningar. Under avsnittet Garmin kan du klicka på Anslut. Du kommer att bli ombedd att logga in med ditt Garmin-konto och samtycka till att dela Garmin-data med MyGävle. När du har genomfört dessa steg kommer din Garmin att vara ansluten till MyGävle och knappen under Garmin-avsnittet kommer att vara grå och säga Ansluten.

Vilka språkalternativ finns tillgängliga i MyGävle?

MyGävle finns på svenska och engelska. Du ställer in språket direkt i början, men du kan också ändra det på sidan Inställningar i MyGävle.

Är mitt deltagande privat och konfidentiellt?

Ja, dina personuppgifter samlas in endast för forskningsändamål. Uppgifterna kommer att sammanställas av appen och överföras på ett säkert sätt till en krypterad server hos HiG. Endast ett fåtal auktoriserade forskare vid HiG kommer att kunna få tillgång till den information som samlats in om dig och använda den endast i forskningssyfte. Inga personuppgifter kommer att presenteras offentligt.

Kommer ni att skicka mig meddelanden?

Ja, då och då. MyGävle har ett inbyggt notifieringssystem som vi kommer att använda i ett fåtal fall. Du kommer till exempel att få ett meddelande om vi har problem med att få fram din platsdata, om du har valts ut för den representativa studien eller om du vinner priser i lotteriet. I kritiska situationer, till exempel om notifikationssystemet slutar att fungera, kommer vi att kontakta dig via den e-postadress som du har angett till oss.

Vad händer om jag går med på att delta men sedan ändrar mig?

Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att dra dig ur när som helst. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte ange dina skäl och det kommer inte heller att påverka hur du behandlas eller besvaras. Om du vill avbryta ditt deltagande kan du göra det via funktionen "Avsluta studien" i fliken Inställningar i appen eller genom att meddela huvudforskaren Matteo Giusti på matteo.giusti@hig.se eller 026 64 50 16 (för engelsk kommunikation) eller medverkande forskare Karl Samuelsson på karl.samuelsson@hig.se eller 026 64 84 26 (för svensk kommunikation).

Om du redan har fått Garmin vìvosmart 4 och avbryter ditt deltagande före studiens slut (november 2022), eller om du upprepade gånger inte svarar på enkäterna kommer du att ombes att antingen lämna tillbaka aktivitetsarmbandet till: Matteo Giusti, Högskolan i Gävle, 80176 Gävle eller betala 550 kronor för att behålla det.

Vilka är riskerna med att delta?

Deltagandet i projektet innebär inga direkta fysiska eller psykologiska störningar i ditt normala liv, eftersom projektet syftar till att kartlägga dina vanliga aktiviteter. Det finns därför ingen omedelbar fysisk eller psykologisk risk förknippad med att delta i projektet. Forskningen kommer dock att samla in dina personuppgifter under en lång tidsperiod. Det kan kännas obekvämt att lämna ut personuppgifter för forskningsändamål. Det handlar bland annat om sociodemografiska uppgifter om din personliga identitet (t.ex. namn, inkomstnivå och personnummer), eller uppgifter om dina bra eller dåliga upplevelser i Gävle, eller dina geografiska platser. Vi kommer att använda informationen om ditt personnummer i det fall du kommer att vinna priser vid den slutliga utlottningen. Förutom integritetsintrånget som insamlandet av denna information innebär ser vi inga ytterligare risker med att använda MyGävle och delta i forskningsprojektet BIG.

Vilka är fördelarna med att delta?

För det första får du vara en medborgarforskare. MyGävle ger dig möjlighet att rapportera vad som påverkar din lycka, livstillfredsställelse eller känsla av samhörighet med ditt grannskap. Det gör dig till en aktiv producent av vetenskapliga data som sedan kommer att analyseras vid HIG och förhoppningsvis beaktas i den framtida planeringen av Gävle.

För det andra, genom att använda MyGävle kommer du att delta i ett lotteri i december 2022. Det samlade prisvärdet är på cirka 150 000. Priserna består bland annat av GoGift-kort att spendera i Gävle och 5 elcyklar som vardera kostar cirka 20 000 kronor. Ju mer du engagerar dig i MyGävle desto större chans har du att vinna dessa priser.

För det tredje kan du bli en av de 400 personer som kommer att väljas ut i augusti 2021 och få använda ett Garmin vìvosmart 4 aktivitetsarmband mot en symbolisk kostnad av 99 kronor. I januari 2023, efter att studien avslutats kan du om du vill behålla klockan utan extra kostnad, annars kan du lämna tillbaka den.

Du kommer att bidra till forskning som syftar till att förstå hur man skapar städer där individ, samhälle och ekologi samexisterar och främjar varandra.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor?

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta Matteo Giusti för engelsk kommunikation eller Karl Samuelsson för svensk kommunikation.
Metto Giusti: e-post: matteo.giusti@hig.se eller tel. 026 64 50 16
Karl Samuelsson: e-post: karl.samuelsson@hig.se eller 026 64 84 26

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)