Sök

Om oss

MyGävle är en smartphone-applikation som ingår i forskningsprojektet BIG. BIG-studien är ett samarbete mellan Future Position X (FPX) och Högskolan i Gävle (HIG) och finansieras av Vinnova.

Forskningsprojekt BIG

Appen MyGävle är en del av ett större forskningsprojekt som heter BIG (Better life quality with Integrative GIS) Projektet drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Future Position X. I forskningsprojektet används Gävle som en testbädd för att förstå hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Att mäta befolkningens egna upplevelser av staden som vi gör via appen är en del av forskningsprojektet. En annan viktig del är att samla in och skapa digitala kartor av staden Gävle. Projektet syftar till att skapa kunskap för framtida stadslösningar som främjar individuell, social och ekologisk hälsa.

Forskare i projektet

Flera forskare och yrkesverksamma är involverade i projektet.

Matteo Giusti, doktor, forskare i hållbarhetsvetenskap, är huvudforskare och projektledare för BIG och MyGävle. Han har tidigare erfarenhet av att utforma och driva PPGIS-studier och han är expert på hållbara relationer mellan människa och natur och regenerativ dynamik. (HIG)

Karl Samuelsson, postdoktor, är specialiserad på att använda GIS, PPGIS och rumsliga statistiska modeller för att utforska sambanden mellan stadens fysiska och sociala miljö och människors upplevelser och välbefinnande (HIG)

Nancy Joy Lim, doktor i geospatial informationsvetenskap vid HIG. Hon har teknisk kompetens inom modellering, GIS-analys och geovisualisering. (HIG)

Stephan Barthel, biträdande professor vid HIG. Han fungerar som mentor för projektgruppen (HIG)

Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap med expertis inom fysisk geografi, GIS och rumsliga multikriteriebeslut (HIG).

Andrew Mercer, doktor i fysisk geografi, har teknisk expertis inom GIS och BIG DATA-vetenskap (HIG).

Gloria Macassa, är läkare och professor i folkhälsa och epidemiologi. I projektet bidrar hon med sin expertis kring samverkan sociala och miljömässiga hållbarhet, hälsa och välbefinnande sett ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. (HIG)

Andreas Franzén är senior utvecklare på Machinae AB och har ansvarat för utvecklingen av MyGävle.

Per Andersson är processledare på FPX. Han fungerar som en brygga mellan forskning och akademi och skapar kopplingar och insikter av stort värde för MyGävle och hela BIG-projektet.

Magnus Engström är teknikchef på FPX. Han fungerar som mentor för alla tekniska aspekter av BIG-projektet och MyGävle (FPX).

Malin Hefvelin (Bachelor of Science in Business and Economics) är frilansjournalist och copywriter och bidrar med innehåll till MyGävle och BIG-projektet (FPX).

Julia Engström är kommunikatör och marknadsstrateg för MyGävle (FPX).

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)