Gå till eugreenalliance
Sök

Digital Learning Lab

En innovativ arena där digitalisering, utveckling och lärande står i fokus.

Digital Learning Lab är en plats för utveckling, utbildning, lärande, innovation och forskning i relation till samhällets digitalisering och det nya möjligheter och utmaningar denna process innebär.

Digital Learning Lab är både en fysisk plats och ett koncept avsett att skapa förutsättningar för explorativ samverkan mellan olika samhällsaktörer. En sådan samverkan behövs för att förstå digitaliseringens påverkan på olika samhällsfunktioner och människor, samt för att kunna upptäcka och utnyttja potentialen i olika digitala tekniker på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Digital Learning Lab har starka kopplingar till lärarutbildningarna på Högskolan samt till forskningsprogrammet Digitalisering, Teknologier, Media och lärande (DTML) och forskningsgruppen IT i lärande. Arbetet i Digital Learning Lab genomförs även i samverkan med olika centrala aktörer på Högskolan, exempelvis högskolepedagogiskt centrum, Learning Center, samt avdelningarna för IT, och fastighet och service.

Besök våra innovativa lokaler

Digital Learning Lab består av konceptsalar som kombinerar modern undervisningsdesign med fysiska och digitala lösningar som möjliggör undervisning, studier och möten i nätbaserade och hybrida former.

Trådlös presentation, inspelning och streaming av lektioner , e-möten, uppkopplade mötesskärmar och VR-möten är bara några exempel av möjligheterna i våra salar.

Upplev moderna digitala tekniker

Digital Learning Lab har även spännande utrustning för dig att prova på i flera olika teman inom digitalisering

  • Robotar och programmering
  • Augmented och Virtual Reality (AR och VR)
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Digital mediaproduktion
  • Game based learning

Få pedagogiskt stöd och utbildning

Vid Digital Learning Lab finns personal knutet till lokalerna och det betyder att du har hjälpen nära till hands.

Ta del av forskning och diskutera forskningssamverkan

Inom ramen för Digital Learning Lab finns också möjligheten att ta del av forskning kopplat till digitalisering och användande av digitala teknologier. Inom ramen för labbet bedrivs experimentell forskning kopplat till exempelvis användandet av Virtual reality i olika sammanhang – i nuläget med fokus på utbildningssektorn, vård- och omsorg, socialt arbete samt klimatomställning. Möjlighet till samverkan i och kring forskning kan diskuteras med forskare knutna till labbet, mer information hittar du på webbsidorna för forskningsprogrammet DTML.

Delta i utbildning och events

I Digital Learning Lab pågår ofta utbildningar med huvudfokus på digitalisering. Vi arrangerar utbildning för såväl externa partners och internt för Högskolan.

Prova vår digitala verkstad

I labbet finns utrustning för att skapa digitala lärobjekt och på andra sätt designa undervisning med stöd av digital. Lär dig att tillsammans med oss hitta användningssätt i utbildningar och kurser som bidrar till att pedagogiska mervärden skapas. Pröva exempelvis på att använda Greenscreen, digitala kameror och tjänster för att variera och ”uppdatera” din undervisning ytterligare.

Besök oss

Ta med din organisation eller skolklass till oss och upptäck digitaliseringens möjligheter.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)