Digital Learning Lab

En innovativ arena där digitalisering, utveckling och lärande står i fokus.

Digital Learning Lab är en plats för utveckling, utbildning, lärande och innovation. På Högskolan i Gävle finns nu ett kluster av salar som speglar digitalisering och lärande och där möten mellan samhälle och högskola blir en naturlig del av konceptet. Digital Learning Lab är starkt knutet till lärarutbildningen på Högskolan och forskningsgruppen IT i lärande. I teamet för Digital learning lab arbetar också Learning Center och flera andra aktörer i Högskolan.

Besök våra innovativa lokaler

Digital Learning Lab består av konceptsalar som kombinerar modern undervisningsdesign med fysiska digitala lösningar som möjliggör studier och möten via nätet.

Trådlös presentation, inspelning och streaming av lektioner via HiG Play, e-möten via Zoom, uppkopplade mötesskärmer är bara några exempel av möjligherna i våra salar.

Upplev moderna digitala tekniker

Digital Learning Lab har spännande utrustning för dig att prova på i flera olika teman

  • Robotar och programmering
  • Augmented och Virtual Reality
  • Inspelning och e-möten
  • Digital mediaproduktion
  • Gamification

Få pedagogiskt stöd och utbildning

Vid Digital Learning Lab finns personal knutet till lokalerna och det betyder att du har hjälpen nära till hands.

Delta i utbildning och events

I Digital Learning Lab pågår ofta utbildningar med huvudfokus på digitalisering. Vi arrangerar utbildning för såväl externa partners och internt för Högskolan.

Prova vår digitala verkstad

I labbet finns utrustning för att skapa digitala pedagogiska produktioner. Lär dig att tillsammans med oss skapa spännande produktioner till kurser. Använd greenscreen och digitala kameror och lyft dina kursintroduktioner.

Besök oss

Ta med din organisation eller skolklass till oss och upptäck digitaliseringens möjligheter.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-05-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)