Sök

Digital Learning Lab

En innovativ arena där digitalisering, utveckling och lärande står i fokus.

Digital Learning Lab är en plats för utveckling, utbildning, lärande, innovation och forskning.

Digital learning lab speglar digitalisering och lärande och där möten mellan samhälle och högskola blir en naturlig del av konceptet. Digital Learning Lab är starkt knutet till lärarutbildningen på Högskolan och forskningsgruppen IT i lärande. I teamet för Digital learning lab arbetar också Learning Center och flera andra aktörer i Högskolan.

Besök våra innovativa lokaler

Digital Learning Lab består av konceptsalar som kombinerar modern undervisningsdesign med fysiska digitala lösningar som möjliggör studier och möten via nätet.

Trådlös presentation, inspelning och streaming av lektioner , e-möten, uppkopplade mötesskärmar och VR-möten är bara några exempel av möjligheterna i våra salar. Konceptsalarna bygger på idéer och forskning kring blended learning.

Upplev moderna digitala tekniker

Digital Learning Lab har även spännande utrustning för dig att prova på i flera olika teman inom digitalisering

  • Robotar och programmering
  • Augmented och Virtual Reality
  • Inspelning och e-möten
  • Digital mediaproduktion
  • Game based learning (Gamification)

Få pedagogiskt stöd och utbildning

Vid Digital Learning Lab finns personal knutet till lokalerna och det betyder att du har hjälpen nära till hands.

Ta del av forskning och diskutera forskningssamverkan

Inom ramen för Digital Learning Lab finns också möjligheten att ta del av forskning kopplat till digitalisering och användande av digitala teknologier. Inom ramen för labbet bedrivs experimentell forskning kopplat till exempelvis användandet av Virtual reality i olika sammanhang – företrädesvis inom utbildningssektorn, vård- och omsorg samt socialt arbete. Möjlighet till samverkan i och kring forskning kan diskuteras med forskare knutna till labbet.

Delta i utbildning och events

I Digital Learning Lab pågår ofta utbildningar med huvudfokus på digitalisering. Vi arrangerar utbildning för såväl externa partners och internt för Högskolan.

Prova vår digitala verkstad

I labbet finns utrustning för att skapa digitala pedagogiska produktioner. Lär dig att tillsammans med oss skapa spännande produktioner till kurser. Använd greenscreen och digitala kameror och lyft dina kursintroduktioner.

Besök oss

Ta med din organisation eller skolklass till oss och upptäck digitaliseringens möjligheter.

Publicerad av: Claes Westelius Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)