Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning vid Digital Learning Lab

Knutet till labbet finns forskningsgruppen IT i lärande.

Digital Learning Lab utgör en viktig nod för forskningen kring IT och lärande vid Högskolan i Gävle och labbet utgör en viktig resurs för forskningsgruppen ”IT i Lärande” och för det strategiska forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande och då särskilt för forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML).

Inom ramen för forskningsgruppen "IT i lärande" undersöks och utvecklas villkoren för användning av interaktionsteknologi (IT), utbildning i IT-relevanta frågor samt lärande genom digitala verktyg inom lärarutbildning och skola. I gruppens ambitioner ingår att utveckla IT- och mediakompetensen inom lärarutbildningen, såväl hos lärarutbildare som studenter. Samverkan sker med IT-pedagoger från ett flertal kommuner i Gävleborgsregionen samt med andra lärosäten.

Nedan exempel på forskning som genomförts inom ramen för Digital Learning Lab.

Avhandling:

Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Doktorsavhandling. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm.

Vetenskapliga artiklar:

Fransson, G., Holmberg, J. & Westelius, C. (accepted/2020). The challenges of using Head Mounted Virtual Reality in K-12 schools from a teacher perspective. Education and Information Technologies, doi: 1007/s10639-020-10119-1

Hrastinski, S. & Olofsson, A. & Arkenback, C. & Ekström, S. & Ericsson, E. & Fransson, G. & Jaldemark, J. & Ryberg, T. & Öberg, L-M. & Fuentes, A. & Gustafsson, U. & Humble, N. & Mozelius, P. & Sundgren, M. & Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, 1-19. Doi: 1007/s42438-019-00046-x

Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118.

Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). 'Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts, The International Journal of Information and Learning Technology, 35(2), 130-142.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)