Forskning

Knutet till labbet finns forskningsgruppen IT i lärande.

Digital Learning Lab utgör en viktig nod för forskningen kring IT och lärande vid Högskolan i Gävle och labbet utgör en viktig resurs för forskningsgruppen ”IT i Lärande” och för det strategiska forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande och då särskilt för forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML).

Inom ramen för forskningsgruppen "IT i lärande" undersöks och utvecklas villkoren för användning av interaktionsteknologi (IT), utbildning i IT-relevanta frågor samt lärande genom digitala verktyg inom lärarutbildning och skola. I gruppens ambitioner ingår att utveckla IT- och mediakompetensen inom lärarutbildningen, såväl hos lärarutbildare som studenter. Samverkan sker med IT-pedagoger från ett flertal kommuner i Gävleborgsregionen samt med andra lärosäten.

Publicerad av: Claes Westelius Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)