Kursdesign DISA

Denna kurs vänder sig till dig som utbildar och vill omvandla en klassisk analog kurs till en mer digital version. Kursen passar dig som vill arbeta helt nätbaserat med distanskurser eller om du vill integrera det digitala med det klassiska, sk blended learning.

Allmänt

Denna kurs erbjuds kostnadsfritt till medlemmar i projektet DISA i mån av plats. Kursen kommer troligen att erbjudas i två omgångar beroende på intresse. En start under våren och en start under hösten.

Intresseanmälan

Anmäl dig via denna länk.

Efter intresseanmälan kommer en plats att erbjudas via mail med mer detaljer och då blir den anmälan bindande.

Målgrupp

Lärare, utbildare och kursutvecklare.

Kursupplägg

Två halvdagar med synkrona distansträffar via webbkonferens, resten genomförs delvis som självstudier och delvis i grupp lokalt och inkluderar handledning med lärarna via webb. Omfattning totalt ca 40 timmar. Kursen ges i huvudsak via högskolans lärplattformn Canvas och med stöd av webbkonferensverktyget Zoom.

Kursbeskrivning

I denna kurs går vi igenom grundläggande undervisningsdesign med utgångspunkt i din kurs för att skapa mervärde i att använda digitala verktyg. Utgångspunkterna är vår samlade beprövade erfarenhet med digital undervisning och forskning såsom TPACK och Conversational Framework.

Ur kursinnehållet

Undervisningsformer och lärandeaktiviteter

Undervisningsdesign, lärandemål och examinationsformer/ bedömningar

Teori relaterat till kursdesign

IT-stödda aktiviteter för mervärde

Grundläggande digitala verktyg för distansutbildning

Digitala verktyg för undervisning

Mer information och kontakt

Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare RucX

Claes Westelius, adjunkt, ansvarig Digital Learning Lab


Publicerad av: Claes Westelius Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)