Gå till eugreenalliance
Sök

Projekt nätbaserat lärande

Projektet arbetar med att skapa och utveckla interaktiva miljöer på Högskolan i Gävle där lärare och studenter genom anpassningsbara lokaler och kommunikationsverktyg kan erbjuda tjänster av hög kvalitet både till personer på campus men till studenter på distans samt företag och organisationer.

I realtid genom webbportaler kan distansstudenter ta del utav kursinnehåll och föreläsningar, och vara lika delaktiga som studenter som studerar på campus. De traditionella gränserna mellan distans och campus-studerande sammanfogas vilket ökar samverkan mellan studenter, lärare och forskare.

Utveckling inom teknik och utbildningsmiljöer

Nätbaserat lärande arbetar med olika koncept av teknik och arbetsmiljöer för att skapa:

  • Anpassningsbara miljöer som kan användas både till föreläsningar, seminarier som även kan inkludera deltagare på distans.
  • Möjligheter att spela in eller streama föreläsningar, seminarier och konferenser.
  • Skapa grupparbeten och samarbeta med personer på campus och distans både i realtid och via publiceringsplattformar.

Digitala utbildningsverktyg bidrar till att höja den högskolepedagogiska kvalitén på högskolan. Det olika tjänsterna kan användas för att genomföra datorbaserad tentamen och säker onlinetentamen. Även olika former av mötesmetoder kommer att bli möjliga med den nya tekniken. Både lärare och studenter kan koppla upp sig mot arbetsrummen och genomföra gruppuppgifter och få feedback på arbetet.

Det är ett naturligt steg i högskolans utveckling att ta till sig den teknik och kommunikationsmöjligheter som finns tillgängliga idag. För att skapa den bästa tänkbara miljön för både studenter och lärare att arbeta och utvecklas inom. Lokalerna har utformats på ett sådant sätt att det ska utveckla interna och externa mötesformer med lättare dokumentation, som inspelning och streaming av föreläsningar, seminarier och konferenser. Den teknik som redan används i vardagen med digitala kommunikationsmedel ska vara en integrerad och naturlig del utav en modern utbildning vilket dessa konceptsalar arbetar med att uppnå.

Blended learning

I centrum för konceptet nätbaserat lärande finns blended learning, som delar in lärandet i datormedierade aktiviteter som tillsammans med den traditionella klassrumsmodellen skapar en helhet som förklarar hur modernt lärande kan se ut. Det är kombinationen av mobilt, online och klassrumslärande som bidrar till att skapa en form av lärande som är anpassningsbart och riktar sig till både lärare och studenter.

För lärare möjliggör blended learning att arbetet kan anpassas utifrån de individuella förutsättningarna som finns. Arbeta på distans och samtidigt genomföra föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Antingen i realtid med studenterna eller genom att publicera på blackboard. Möjligheterna med blended learning bestäms utifrån vilka krav som utbildningen kräver.

För studenter innebär det att studier på högre nivå blir lättillgängligare för fler personer. I och med att så stor del utav den information vi tar till oss kommer genom digitala medier så kan även de som vanligtvis inte skulle ha tiden att studera på heltid kan nu delta på ett nytt sätt då undervisningen blir mer anpassningsbar genom webbtjänster och digitala medier.

Delta som företag eller organisation i nätbaserat lärande

Som företag eller organisation är det möjligt att ta del och nyttja det nya verktygen för att genomföra utbildningar och delta på konferenser i högskolans miljöer. Tekniken i lokalerna kan användas i anpassningsbara kurser och utbildningar där deltagarnas förutsättningar inte sätter gränser, utan är möjligheter att flexibelt anpassa innehållet efter behovet som finns. Alla kan vara delaktiga även om tider inte passar alla då möjligheterna att spela in föreläsningar, streama och att delta på distans inte längre är ett hinder utan en förutsättning för att bedriva en modern utbildning.

En stor del utav nätbaserat lärande är möjligheterna till resfria möten. Att enkelt och smidigt kunna sätta upp och genomföra företagsmöten och möten med externa klienter via digitala kommunikationsverktyg är en förutsättning för modernt företagande och ska även vara en grundpelare i att bedriva moderna undervisningar riktat till studenter, lärare och externa aktörer.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)