Gå till eugreenalliance
Sök

Innehåll i projektet - forskning

Inom projektet Nätbaserat lärande arbetar en tvärvetenskaplig forskargrupp som representeras av forskare från HiG:s akademier AUE och AHA. Syftet med forskargruppens arbete är att bidra till fördjupad kunskap om hur villkor för och lärande förändras med ökat användande av nya teknologier och digitala medier inom högre utbildning. Forskargruppens arbete initierats under ht 2016 och har ett högskolepedagogiskt fokus. Målsättningen är att forskningen ska bidra till kunskap som leder till utveckling och förnyelse av campus- och distansutbildning inom utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle. På sikt och i samverkan med externa aktörer kan forskningsprojekt bidra till kunskapsutveckling om lärande i digitala miljöer inom andra verksamheter.

Delstudier

Inom projektet Nätbaserat lärande genomförs fyra delstudier

Studie 1

Denna studie är tvärvetenskaplig och forskningsgruppen representeras av forskare från HiG:s akademier AUE och AHA i samarbete med forskare vid Högskolan i Halmstad, LHS. Studien fokuserar på frågor som rör lärares digitala undervisningspraxis som stöd för lärande i högre utbildning. Digital undervisningspraxis definieras som de olika sammanhang som lärare undervisar och studenter deltar i digitala medier (som lärandehanteringssystem, forum etc.).

Studie 2

Denna studie fokuserar hur högskolelärare förstår och förändrar sin förståelse om hur pedagogiska, ämnesmässiga och tekniska aspekter kan integreras, samvariera och förändras. Studien genomförs över tid och i samband med personlig handledning under en fortbildningsinsats.

Studie 3

Denna tvärvetenskapliga studie med forskare från AUE och AHA har en mer experimentell karaktär med jämförelser av undervisning i ”traditionell form” och i ”nätbaserad form”. Studien inriktas på relativt avgränsade kursmoment och studenters resultat. I nuläget ingår bl.a. momentet läkemedelsberäkning inom sjuksköterskeprogrammet och forskarna arbetar med en forskningsöversikt.

Studie 4

Denna studie handlar om att förbereda blivande lärare att integrera och arbeta med IKT i sin undervisning vilket är ett utmanande mål för lärarutbildningar. Det här projektet syftar till att utveckla användningen av IKT i undervisning inom lärarutbildnings­programmen vid HiG på ett sätt som bidrar till att lärarstudenter är bättre försedda med färdigheter som krävs i dagens skola.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)