Gå till eugreenalliance
Sök

Inspelning och webbmöten

På den här sidan kan du läsa både om de digitala verktyg och tjänster som Högskolan i Gävle erbjuder men också om vilka möjligheter och utrustning som finns i olika lokaler.

Då detta är ett område med snabb utveckling så finns det naturligtvis möjlighet att få hjälp och utbildning av Learning Center.

Det finns olika verktyg och lösningar beroende på vad du vill göra och vart du är när du ska göra det. För att du ska kunna göra ett klokt val rekommenderar vi att du läser igenom denna sida.

Beskrivning av de olika digitala verktygen

Videoinspelning

Använd Kaltura, ett system som ger bra inspelningar med hög kvalitet och finesser för flera videoströmmar med möjligheter till undertext, redigering med mera. Systemet är enkelriktat, det vill säga att det inte går att kommunicera tillbaka till avsändaren. System är att föredra vid rena inspelningar eller föreläsningar. Kaltura har också ett inspelningsprogram som heter desktop recorder. Inspelningarna går sedan vidare till Högskolans mediaportal https://play.hig.se/

Från mediaportalen https://play.hig.se/ är det enkelt att sedan publicera sin egen inspelning och montera in materialet i Canvas.

Det finns naturligtvis många flera verktyg att använda sig vid inspelning i undervisning men vi rekommenderar Kaltura.

Webbmöten

Zoom ger en hög kvalitet och fungerar på alla plattformar. Inspelning som sker i Zoom hamnar på användarens enhet och måste laddas upp på mediaportalen https://play.hig.se/. Zoom har integration mot videokonferens.

Genom Office 365 går det också att använda Skype Företag och vanliga Skype.

Vi rekommenderar Zoom för webbmöten.

Videokonferens

Videokonferens är benämningen på ett särskilt system och brukar genomföras i särskilda lokaler som i Kronox benämns som videokonferenslokal. Videokonferenserna går genom en brygga i Hudiksvall. Inspelningarna hamnar i ett eget system men kan föras över till HiG Play.

Mediaportal

Allt som spelas in behöver en plats att lagras på, strömmas från och helst göras sökbar. Högskolan har en egen mediaportal som är en del i tjänsten Kaltura. Mediaportalen kallas också HiG Play. HiG Play kan liknas vid ett internt Youtube. Från HiG Play kan du själv göra enklare redigeringar och publicera din inspelning med olika alternativ.


Vilka möjligheter finns det i olika lokaler?

Ditt kontor

Från ditt kontor är det enkelt att använda både inspelning och webbmöten. För bra kvalitet i ljud och bild är det bra om du kompletterar din dator med en webbkamera och ett headset.

Mötesrum

I mindre mötesrum finns ofta utrustning för att genomföra webbmöten. Olika tekniska lösningar används beroende på rummets storlek. Rum som uppfyller kraven för goda möjligheter till webbmöten med standardiserad teknik kommer att markeras med Zoom-room skylt och anges i Kronox.

I mötesrum bör man använda webbmötestjänst som verktyg till exempel. Zoom.

Föreläsningssal

I flera föreläsningssalar finns nu ett automatiskt inspelningssystem där man kan spela in själv utan att boka tekniker. Du styr själv inspelningen via en styrpanel och den levereras sedan till mediaportalen automatiskt. I dessa föreläsningssalar är det lämpligt att använda inspelningsverktyget Kaltura men det går också att genomföra webbmötestjänster med exempelvis Zoom. I Kronox benämns dessa salar som webbstudio.

Lärosal

Lärosalar är svårlösta rent tekniskt då de oftast används som en blandning mellan föreläsningssalar och möten. Lärosalar kan därför ha utrustning antingen som föreläsningssal eller mötesrum.

Övrigt

Finns ingen utrustning i salen kan man via Learning Center boka tillfällig utrustning som kan riggas, detta bör dock ses som nödlösning. Möjlighet att boka tekniker som filmar är också starkt begränsad.

Vill man ha hjälp med mer avancerad mediaproduktion så bokas detta i överenskommelse med Learning Centers mediaproducenter.

Publicerad av: Claes Westelius Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-09-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)