Inkluderande Högskola för hållbar utveckling

Högskolans vision är att sätta människan i centrum och utveckla kunskaper om en hållbar livsmiljö för människan. Detta görs bl.a. inom HiG:s profilområden men en viktig del i arbetet är att tydligare lyfta fram den sociala hållbarheten.

Projektet Inkluderande högskola

Ett långsiktigt strategiskt arbete med social hållbarhet

Syftet med projekt Inkluderande högskola (IH) är att genom olika aktiviteter inom områdena inkludering, breddad rekrytering, breddat deltagande samt integration och mångfald skapa underlag för ett långsiktigt strategiskt arbete med social hållbarhet.

Projektet ligger väl inom ramen för Plattform för strategi 2020 och området En Högskola för regionen och Sverige (HIG-STYR 2016/146) där det systematiska arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande lyfts fram som ett prioriterat område för att studenter med olika bakgrund och behov ska kunna tillägna sig högre studier.

En väl utarbetad strategi

Högskolan i Gävle är av utbildningsdepartementet ålagda att utarbeta en strategi för sitt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. UHR föreslår regeringen att strategin ska innehålla lärosätets definition för breddad rekrytering och breddat deltagande, uppföljningsbara mål för arbetet med frågorna, aktiviteter för att uppnå målen, en tydlig ansvarsfördelning samt en beskrivning av hur strategin ska förankras och implementeras i organisationen.

Flera aktiviteter kommer att genomföras

Projektets målsättning är att genomföra aktiviteter inom områdena inkludering, breddad rekrytering, breddat deltagande samt integration och mångfald vilka därefter utvärderas och ligger till grund för det långsiktiga och strategiska arbetet med social hållbarhet.

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)