Förbättringsförslag och avvikelser

Vid en omfattande olycka eller avvikelse träder högskolans rutiner för säkerhet och krisberedskap in (länk till en intern webbsida).

Hur kan Högskolans miljöarbete bli bättre?

Du kan komma med förbättringsförslag eller rapportera avvikelser från miljölednings­systemet, det vill säga om något inte fungerar som det borde. En avvikelse är allt som kan göra att Högskolans hållbarhetsmål inte nås. Du skickar ditt förbättringsförslag eller din avvikelserapport genom att fylla i ett webbformulär som sedan skickas vidare till enhetscheferna för kännedom samt till respektive avdelningschef och miljösamordnare för åtgärd.

Webbformulär: Förbättringsförslag och avvikelser (Inloggning nytt fönster)

Rutin för förbättringsförslag och avvikelser

Exempel på inkomna avvikelser och förbättringsförslag

Publicerad av: Mats Olsson Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)