Sök

Praktiskt arbete för hållbar utveckling vid Högskolan i Gävle

Här hittar du de instruktioner och rutiner som vi arbetar efter när det gäller hållbar utveckling på Högskolan i Gävle.

Akademiernas och enheternas information om hållbar utveckling

Akademierna och enheterna har sin egen information om det praktiska arbetet t.ex. enhetens detaljerade mål, laglista och kemikalielista när det är befogat för enhetens arbete. Länkar till varje enhets miljösida eller annan miljöinformation finns på Intranet.

Ansvarsfördelning

Högskolan i Gävle - organisation ansvarsfördelning och beslutsordning 

Avfallshantering

Elektroniskt avfall

Kemikalier och farligt avfall

Kurser och examensarbeten

Vi granskar alla kursplaner för att se till att de följer vår policy för hållbar utveckling. Alla godkända kursplaner markeras i ett obligatoriskt fält i kursdatabasen och i slutet av året gör vi en sammanställning av alla kursplaner.

Granskning av hållbar utveckling i examensarbeten görs på respektive akademi.

Lagar och bindande krav

Miljöaspekter och miljömål


Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2021-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)