Rådet för hållbar utveckling (RHU)

Rådet för hållbar utveckling (RHU) är Högskolan i Gävles särskilda organ för information, planering och samordning av miljöledningsarbetet. I RHU:s arbete deltar Högskolans miljösamordnare som representanter från olika enheter, samt en studentrepresentant.

Kontaktuppgifter till RHUS:s medlemmar


Namn

E-post

Telefon

Ordförande

Helena Johansson

helena.johansson@hig.se

026-648267

Systemansvarig

Mats Olsson

mats.olsson@hig.se

072-0104173

Högskolegemensam förvaltning

Maria Åstrand Swenneke

maria.astrand_swenneke@hig.se

026-648535

Högskolegemensam förvaltning

VakantBiblioteket,
Rektors kansli och Kansliet för samverkan, internationalisering och innovation

Karin Meyer Lundén

karin.meyer@hig.se

026-648919

Biblioteket,
Rektors kansli och Kansliet för samverkan, internationalisering och innovation (suppleant)

Malin Hillman

malin.hillman@hig.se

026-648724

Akademin för utbildning och ekonomi

Jonas Kågström

jonas.kagstrom@hig.se

026-648775

Akademin för utbildning och ekonomi (suppleant)

Andreas Johansson

andreas.johansson@hig.se

026-648232

Akademin för teknik och miljö

Annika Johansson

annika.johansson@hig.se

026-648445

Akademin för teknik och miljö

Leif Claesson

leif.claesson@hig.se

026-648129

Akademin för hälsa och arbetsliv

Mikaela Willmer

mikaela.willmer@hig.se

026-648177

Studentkåren

Petra Jönsson

Nås genom studentkåren:
kontakt@geflestudentkar.se
eller genom RHU rhu@hig.se

 

I samband med att Högskolan vidareutvecklade arbetet med hållbar utveckling bytte rådet namn från "Miljörådet" till nuvarande "Rådet för hållbar utveckling" för att  återspegla verksamheten på ett bättre sätt.

Publicerad av: Mats Olsson Sidansvarig: Mats Olsson Sidan uppdaterades: 2018-08-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)