Sök

Vad är hållbar utveckling på Högskolan?

Högskolan i Gävle utgår från den definition av hållbar utveckling (HU) som innebär att utvecklingen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Brundtland­kommissionen, 1987). Det är också den definition som högskolelagen utgår från (se 1 kap. 5 § 1). Utifrån den definitionen innebär hållbar utveckling en helhetssyn på hur de olika delarna av hållbarhet samverkar inom jordens gränser.

Om alla människor i världen skulle använda lika mycket resurser som en genomsnittlig svensk, skulle vi behöva 4,2 jordklot.

4,2 jordklot

Det konkreta arbetet med hållbar utveckling brukar delas in i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt helhetssyn.

Svag hållbarhet

Svag hållbarhet innebär att den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten ses som tre separata delar. För att skapa en stark och långsiktig hållbarhet måste dessa tre delar i stället ses som en helhet. Vår resursanvändning måste minska och ske inom ramarna för jordens bärkraft.

Stark hållbarhet

Integrering av hållbar utveckling

På Högskolan i Gävle integrerar vi hållbar utveckling i undervisning, forskning och övrig verksamhet på olika sätt.

Hur vi gör beror på ämnen, typ av kurs, forskningsinriktning, dagliga aktiviteter med mera. Vi använder ISO 14001 som stöd i arbetet och i vår rapportering om hållbar utveckling.

När vi integrerar hållbar utveckling i vår verksamhet är använder vi följande begrepp:

I praktiken kan de olika delarna av hållbarhet stå i fokus, men det är viktigt att alltid ha ett långsiktigt helhetsperspektiv.

Några exempel på integrering

Här ser du några exempel på hur vi integrerar hållbar utveckling i vår verksamhet. Det finns naturligtvis många fler sätt att integrera hållbar utveckling i undervisning och forskning än de exempel vi tar upp här. Våra lärare eller forskare integrerar hållbar utveckling utifrån sin ämnesexpertis och relaterat till sina respektive ämnen. Många frågeställningar kan också studeras inom eller ha relevans för flera ämnesområden.

Exempel på frågeställningar inom några ämnen:

 • Psykologi: hur motiverar man människor
 • Vård: miljö och hälsa, läkemedel i miljön
 • Språk: litteratur om hållbarhetsfrågor
 • Ekonomi: öka vinst = minska kostnader, styrmedel
 • Teknik: hållbar produktion, LCA, ny teknik
 • Matte och data: beräkningar och simulering av olika förlopp
 • Media: globala hot och deras effekter och rapportering
 • Fysik: radioaktivitet som hot eller möjlighet
 • Statistik: hypotestestning av mätresultat

Exempel på frågeställningar som har relevans för flera ämnesområden:

 • Effekter av klimatförändring på samhället och individer
 • Effekter av politik och ekonomi på miljön/hållbarhet
 • Risker av och fördelar med GMO och hur de upplevs
 • Attityder, värden och beteenden
 • Medier och deras påverkan av HU
 • Aktioner för HU som en ny typ av social rörelse
 • Befolkningsökning och HU

Exempel på områden i den övriga verksamheten där vi integrerar hållbar utveckling:

 • Avfallshantering
 • Energifrågor
 • Resurseffektivitet
 • Bemötande av studenter medarbetare och chefer
Publicerad av: Mats Olsson Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)