Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildnings- och forskningsstrategi

Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi gäller för åren 2021-2030, och utgår från Högskolans vision, verksamhetsidé och kärnvärden.

Den nya utbildnings- och forskningsstrategin bygger på mycket av det som Högskolan redan gör, men anger tydligare prioriteringar och var tyngdpunkten i verksamheten ska ligga under det kommande decenniet. Utbildnings- och forskningsstrategin innefattar två övergripande mål och sex huvudstrategier.

Mål

Högskolans övergripande verksamhetsmål är:

  • Högskolans kompletta akademiska miljöer har internationell lyskraft.
  • Vi är en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta.

Strategier

Högskolans huvudstrategier är:

  • Genom strategiska prioriteringar skapar vi kompletta akademiska miljöer som främjar utbildningarnas kvalitet, anseende och relevans.
  • Genom att bygga tvärdisciplinära strategiska forskningsområden utvecklar vi kunskap som gör avtryck.
  • Genom hållbar, internationellt inriktad utbildning och forskning tar vi en tydlig plats på den globala arenan.
  • Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället.
  • Genom utvecklade former för nätbaserat lärande och satsningar på innovativa lärmiljöer tar vi en ledande position inom livslångt lärande.
  • Genom ett ledarskap som främjar medarbetares delaktighet, kollegialt ansvarstagande och studenters inflytande skapar vi goda förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Centrala delar i strategin

Centrala delar i strategin är den utmaningsdrivna dimensionen som manifesteras i de strategiska forskningsområden och kunskapsdimensionen som handlar om att bygga upp kompletta akademiska utbildningsmiljöer. Ett annat viktigt område i strategin är det livslånga lärandet där Högskolan i Gävle ska ha en ledande position. Att Högskolan ska bli mer internationell och global framgår också av både huvudmål och strategier.

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad

Samtliga strategier i utbildnings- och forskningsstrategin vilar på Högskolans verksamhetsidé och syftar till att i förlängningen uppfylla Högskolans vision "Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad".

Visionspyramiden: högskolans vision, övergripande mål, kärnvärden och verksamhetsidé

Samverkansstrategi

En av Högskolans huvudstrategier hanterar specifikt samverkansuppdraget och lyder; Genom långsiktig samverkan och strategiska partnerskap utvecklar vi samhället.

Högskolans arbete med samverkan med omgivande samhälle förklaras närmare i en samverkansstrategi som tagits fram under 2020. Strategin förtydligar de prioriteringar för samverkan som finns i Utbildnings- och forskningsstrategin och utgör lärosätets gemensamma styrdokument för utveckling av samverkansarbetet.

Läs samverkansstrategin Pdf, 156 kB.

 

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-03-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)