Akademiledning

Här hittar du information om ledningen vid Akademin för hälsa och arbetsliv samt utbildningsledare, ämnesansvariga och forskningsledare inom resp. ämne.

Akademiledning

Titel

 

Namn

E-post

Telefon

Akademichef

Akademin för hälsa och arbetsliv

Annika Strömberg

asg@hig.se

026-648653

Avdelningschef

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Åsa Vidman

asavin@hig.se

026-64 88 34

Avdelningschef

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Anne-Sofie Hiswåls

ahl@hig.se

026-64 50 96

Avdelningschef

Avdelningen för socialt arbetet och psykologi

Josefin Westerberg Jacobson

jonwen@hig.se

026-64 82 33

Utbildningsledare

Program

Namn

E-post

Telefon

Hälsopedagogiska programmet, Folkhälsostrateg

Bodil Zacharoff

bzf@hig.se

026-
64 85 34

bitr.Arbetshälsovetenskap

Fredrik Hellström

fhm@hig.se

073-461 83 48

bitr.Biologi

Christina Hultgren

chn@hig.se

026-
64 87 51

Sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, idrottsvetenskapliga programmet

Marit Silén

marit.silen@hig.se

070-713 89 12

bitr. sjuksköterskeprogrammet

Anita Nyström

ananym@hig.se

026-
64 82 90

bitr. specialistsjuksköterskeutbildning

Annica Ernesäter

anaerr@hig.se

026-
64 84 04

bitr. idrottsvetenskap

 Lena Svennberg

lsb@hig.se

026-648417

Socionomprogrammet, Masterprogram i socialt arbete, Kandidatprogram i socialt

Marie Löhman

mln@hig.se

026-
64 82 63

bitr. kriminologi

My Lilja

my.lilja@hig.se

026-
64 82 16, 070-
190 28 78

PA-programmet

Eva Boman

ebo@hig.se

026-
64 81 63

Ämnesansvariga

Ämnesområde

Namn

E-post

Telefon

Arbetshälsovetenskap

Fredrik Hellström

fhm@hig.se

073-461 83 48

Biologi

Nils Ryrholm

nils.ryrholm@hig.se

026-65 85 07

Folkhälsovetenskap

Gloria Macassa

glamaa@hig.se

026-64 82 28

Idrottsvetenskap

Göran Svedsäter

goran.svedsater@hig.se

026-64 84 17

Kriminologi

Jerzy Sarnecki

jerzy.sarnecki@hig.se


Medicinsk vetenskap

Lena Thunander-Sundbom

lts@hig.se

026-64 82 96

Psykologi

Johan Willander

johan.willander@hig.se

026-645081

Socialt arbete

Yvonne Sjöblom

yvesjm@hig.se

026-64 82 54

Vårdvetenskap

Annika Nilsson

ans@hig.se

026-64 82 82

Forskningsledare

Ämnesområde

Namn

E-post

Telefon

Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap

Svend Erik Mathiassen

smn@hig.se

026-64 82 06, 070-678 81 58

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap

Maria Engström

maria.engstrom@hig.se

026-64 82 15


Socialt arbete

Yvonne Sjöblom

yvesjm@hig.se

026-64 82 54

 

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)