Avdelningar

Akademin för hälsa och arbetsliv har tre avdelningar som omfattar totalt åtta ämnen.

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Akademin för hälsa och arbetsliv