Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

En stor del av Högskolans ena profilområde, Hälsofrämjande arbetsliv, kan härledas till avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.

Utbildning

Vid avdelningen finns två utbildningsprogram: Hälsopedagogiska programmet som har en lång tradition av utbildning kring hälsofrämjande och förebyggande arbete, utifrån ämnena folkhälsa och pedagogik. Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap som startar hösten 2011 har fokus på hälsofrämjande arbetsliv.
Dessutom finns flera fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Forskning

Vi har en stark forskningsmiljö - Centrum för belastningsskadeforskning, CBF - som har tilldelats ett 10-årigt forskningsanslag om totalt 50 miljoner kronor till FAS-centret "Kroppen i arbete — från problem till potential".

Vi satsar också starkt på att utveckla forskningen inom det folkhälsovetenskapliga ämnet inom avdelningen. Här ligger forskningsfokus på strategiskt folkhälsoarbete utifrån kartläggningar av hälsa och åtgärder vad gäller livsstils- och levnadsvanor.

Centrum för belastningsskadeforskning, CBF

Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Svend-Erik Mathiassen

Samverkan

Samverkan med organisationer, företag, myndigheter och andra lärosäten är utvecklat såväl inom landet som internationellt.

Kontakt

Avdelningschef
Åsa Vidman
asavin@hig.se
026-64 88 34

Akademisekreterare

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)