Quick Exposure Check, QEC

QEC är en riskbedömningsmetod för bedömning av muskuloskeletal riskexponering. För att använda metoden bör man ha utbildning i den eller tillräcklig belastningsergonomisk kunskap för att i sin bedömning av en arbetssituation eller arbetstagare, kunna ta hänsyn till faktorer som QEC inte tar hänsyn till men som måste vägas in för att göra en tillförlitlig bedömning.

För frågor kring QEC, kontakta Per Lindberg, 026/64 87 59, per.lindberg@hig.se

QEC manualPDF (pdf, 249 kB)
QEC formulärPDF (pdf, 579 kB)

Mäta symtom och funktionsbegränsningar

ProFitMap - ett formulär för att mäta symtom och funktionsbegränsningar hos ländryggspatienter - kan användas av både forskare och kliniker för att undersöka, följa och utvärdera behandling med avseende på ländryggspatienternas symtom och funktion.

Klicka här för att se materialetöppnas i nytt fönster