Frågeformulär

Quick Exposure Check, QEC

QEC är en riskbedömningsmetod för bedömning av muskuloskeletal riskexponering. För att använda metoden bör man ha utbildning i den eller tillräcklig belastningsergonomisk kunskap för att i sin bedömning av en arbetssituation eller arbetstagare, kunna ta hänsyn till faktorer som QEC inte tar hänsyn till men som måste vägas in för att göra en tillförlitlig bedömning.

För frågor kring QEC, kontakta Per Lindberg, 026/64 87 59, per.lindberg@hig.se

QEC manual
QEC formulär

Mäta symtom och funktionsbegränsningar

ProFitMap - ett formulär för att mäta symtom och funktionsbegränsningar hos ländryggspatienter - kan användas av både forskare och kliniker för att undersöka, följa och utvärdera behandling med avseende på ländryggspatienternas symtom och funktion.

Klicka här för att se materialet

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)