Gå till eugreenalliance
Sök

Material för utbildning i belastnings­ergonomi

Utbildningsmaterial om belastningsergonomi för fri ned­laddning och användning.

Under Arbetslivsinstitutets sista verksamhetstid, våren 2007, publicerades på dess webbplats ett bildmaterial om belastningsergonomi för fri nedladdning och användning. Tillgängligheten blev dock begränsad eftersom webbplatsen stängdes kort därefter. Materialet togs fram av sjukgymnast och ergonom Kjerstin Vogel vid Kinnekullehälsan i samarbete med CBF-medarbetaren docent Göran M Hägg.

Materialet är avsett att användas framför allt av ergonomer och företagssjukgymnaster. Bilderna är tänkta som ett stöd i ergonomiundervisning och kan kompletteras med videofilm från arbetsplatserna och/eller eget material.

Bilderna är uppdelade i olika kapitel/kunskapsområden. Många av dem är delvis över­lappande och får inte ses som ett genomtänkt kursupplägg. Användaren förväntas göra sitt eget urval. Bilderna är i PDF-format. Bilderna kan användas fritt med angivande av källan Arbetslivsinstitutet.

Se bildmaterialet Pdf, 6 MB.

Kontakt

Har ni frågor kring materialet, kontakta

Göran M Hägg
goran@ergomusic.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)