Sök

Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Ämnen inom avdelningen:

Utbildning

Vid avdelningen finns två utbildningsprogram: Personal och arbetslivsprogrammet (PA-programmet). Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap har fokus på hälsofrämjande arbetsliv. Dessutom finns flera fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Forskning

Arbetshälsovetenskap

Vi har en stark forskningsmiljö - Centrum för belastningsskadeforskning, CBF – som har tilldelats ett 10-årigt forskningsanslag om totalt 50 miljoner kronor till FAS-centret "Kroppen i arbete – från problem till potential".

Vi satsar också starkt på att utveckla forskningen inom det folkhälsovetenskapliga ämnet inom avdelningen. Här ligger forskningsfokus på strategiskt folkhälsoarbete utifrån kartläggningar av hälsa och åtgärder vad gäller livsstils- och levnadsvanor.

Psykologi

Vår forskning studerar olika områden utifrån psykologiska perspektiv och teorier. Våra tre övergripande teman för forskningen är relativt breda, och innefattar psykologiska perspektiv på arbetsmiljö, inkludering samt social och ekologisk hållbarhet.

  • Samverkan

Samverkan med organisationer, företag, myndigheter och andra lärosäten är utvecklat såväl inom landet som internationellt.

Kontakt

Zahra Ahmadi

Avdelningschef

026­–64 86 29
zahra.ahmadi@hig.se

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-06-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)