Att undersöka och mäta

Metoder

Quick Exposure Check, QEC

QEC är en riskbedömningsmetod för bedömning av muskuloskeletal riskexponering. För att använda metoden bör man ha utbildning i den eller tillräcklig belastningsergonomisk kunskap för att i sin bedömning av en arbetssituation/arbetstagare, kunna ta hänsyn till faktorer som QEC inte tar hänsyn till, men som måste vägas in för att göra en tillförlitlig bedömning.

Frågor? Kontakta Per Lindberg, 026-64 87 59, per.lindberg@hig.se

QEC manual

QEC protokoll

Analysschemat PLIBEL

PLIBEL har utvecklats för att underlätta belastningsergonomisk exponerings-bedömning vid misstanke om arbetsrelaterade belastningsbesvär. Det kan också användas vid screening av en arbetsplats för identifiering av belastningsergonomiska risker/riskområden. Risker måste utredas närmare med lämplig riskbedömningsmetod.

PLIBEL manual
PLIBEL
PLIBEL engelska

Keyserlings checklista

Keyserlings checklista för övre extremiteterna är en checklista för att kartlägga ergonomiska riskfaktorer associerade med belastningsbesvär i övre extremiteterna. Checklistan tar hänsyn till arbetsställning, rörelser, kraftutveckling, vibrationer, kontaktkrafter, kall utblåsningsluft, obalanserade verktyg samt handsanvändning.

Keyserling manual

Keyserling checklista


Mäta symtom och funktionsbegränsningar

ProFitMap - ett formulär för att mäta symtom och funktionsbegränsningar hos ländryggspatienter - kan användas av både forskare och kliniker för att undersöka, följa och utvärdera behandling med avseende på ländryggspatienternas symtom och funktion.

Klicka här för att se materialet

Utbildningsmaterial

Material för utbildning i belastningsergonomi

Detta material är avsett att användas av framför allt ergonomer och företagssjukgymnaster, som  stöd i ergonomiundervisning.

Klicka här för se materialet

CBF-forskning som utvärderar frågeformulär

Rätt frågor för effektivare behandling
Att välja frågeinstrument för att förutsäga framtida hälsoutveckling

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-04-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)