Gå till eugreenalliance
Sök

Mäta symtom och funktionsbegränsningar

CBF har i samarbete med Alfta forskningsstiftelse publicerat en undersökning i den vetenskapliga tidskriften European Spine Journal (november 2007). Undersökningen testar giltighet och tillförlitlighet hos frågeformuläret ProFitMap, ett nytt formulär för att mäta symtom och funktionsbegränsningar hos ländryggspatienter.

Undersökningen visar att frågeformuläret har flera värdefulla egenskaper. Separata index kan beräknas för patienternas upplevda funktionsbegränsningar och symtom, varav det sista är uppdelat i symtomens frekvens (hur ofta de upplevs) och symtomens intensitet (hur mycket de upplevs). ProFitMaps skalor visar också god överensstämmelse med separata dimensioner i ICFs klassificering (the international classification of functioning, disability and health of the WHO). Det är en klar fördel med tanke på att det mesta inom rehabilitering i Sverige kommer att anpassas till ICFs klassificeringssystem.

ProFitMap kan användas av både forskare och kliniker för att undersöka, följa och utvärdera behandling med avseende på ländryggspatienternas symtom och funktion.

ProFitMap är utvecklat vid Alfta Rehab Center i Hälsingland under ledning av Dr Jern Hamberg. En klinisk expertgrupp har sammanställt frågorna som baserats på listor på upplevda symtom och funktionsbegränsningar från patienter med kroniska ryggbesvär.

Ett nackformulär testas

Förutom frågeformuläret för ländryggspatienter har Alfta Rehab Center också utvecklat ett formulär för symtom och funktionsbegränsningar hos nackpatienter på motsvarande sätt. Forskare vid CBF har testat egenskaperna för nackformuläret och resultat från den undersökningen kommer att presenteras under 2010.

För mer information, kontakta:

Martin Björklund, Ph.D
070-479 04 30
mbb@hig.se

Frågeformuläret i originalversion Pdf, 112 kB.

Frågeformuläret i nyutvecklad version som föreslås i den vetenskapliga artikeln Pdf, 102 kB.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2016-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)