Psykologi

Psykologi är en vetenskap om beteenden och mentala processer hos människor. Viktiga frågor är hur vi tänker, känner och reagerar, hur vi uppfattar vår omgivning, hur vi påverkar och påverkas av andra och hur vi utvecklas över livscykeln. Dessa frågor behandlas i snarlika grundkurser i psykologi över hela världen.

Kurser i allmän psykologi ger dig en allmän grund

För den som vill ha en allmän grund i psykologiämnet rekommenderas kursen Allmän psykologi I A 30 hp och Allmän psykologi II B 30 hp, vilken sedan ger behörighet att skriva ett examensarbete i psykologi (Psykologiska metoder och examensarbete C, 30 hp) grundexamen om 180 hp (eller motsvarande) med examensarbete i psykologi ger tillträde till studier på avancerad nivå.

Psykologi med inriktning mot arbetsliv

Psykologi har många viktiga tillämpningar i arbetslivet. Kurser i psykologi med inriktning mot arbetsliv ges inom Personal- och arbetslivsprogrammet.

Forskning

Personallista psykologi

Daniel Bertilsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645055
 Mobil: +46724651325
 E-post: Daniel.Bertilsson@hig.se
 Rum: 55:318

Eva Boman, Fil. dr lektor i psykologi
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648163
 Mobil: +46734605731
 E-post: Eva.Boman@hig.se
 Rum: 55:316

Lars Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648562
 Mobil: +46724651375
 E-post: Lars.Eriksson@hig.se
 Rum: 55:317

Mårten Eriksson, Docent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648211
 Mobil: +46724651263
 E-post: Marten.Eriksson@hig.se
 Rum: 55:312

Niklas Halin, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648503
 Mobil: +46724651264
 E-post: Niklas.Halin@hig.se
 Rum: 55:307

Igor Knez, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648111
 Mobil: +46724651350
 E-post: Igor.Knez@hig.se
 Rum: 55:314

Hanna Kusterer, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648947
 Mobil: +46724651346
 E-post: Hanna.Kusterer@hig.se
 Rum: 55:313

Linda Langeborg, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648459
 Mobil: +46707360083
 E-post: Linda.Langeborg@hig.se
 Rum: 55:307

Margareta Petrusson
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648467
 Mobil: +46724651251
 E-post: Margareta.Petrusson@hig.se
 Rum: 55:307

Eduardo Rosa, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648101
 Mobil: +46724651329
 E-post: Eduardo.Rosa@hig.se
 Rum: 55:310

Sara Skoog Waller, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645056
 Mobil: +46724651278
 E-post: Sara.WallerSkoog@hig.se
 Rum: 55:318

Johan Willander, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645081
 Mobil: +46724651362
 E-post: Johan.Willander@hig.se
 Rum: 55:315

Cornelia Wulff Hamrin, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648149
 Mobil: +46707715683
 E-post: Cornelia.Wulff.Hamrin@hig.se
 Rum: 55:308

Linda Ytterholm, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645092
 Mobil: +46724651247
 E-post: Linda.Ytterholm@hig.se
 Rum: 55:308
Kontakt

Ämnesansvarig
Mårten Eriksson, Professor
026-64 82 11
marten.eriksson@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)