Sök

Psykologi

Psykologi är en vetenskap om beteenden och mentala processer hos människor. Viktiga frågor är hur vi tänker, känner och reagerar, hur vi uppfattar vår omgivning, hur vi påverkar och påverkas av andra och hur vi utvecklas över livscykeln. Dessa frågor behandlas i snarlika grundkurser i psykologi över hela världen.

Kurser i allmän psykologi ger dig en allmän grund

För den som vill ha en allmän grund i psykologiämnet rekommenderas kursen Allmän psykologi I A 30 hp och Allmän psykologi II B 30 hp, vilken sedan ger behörighet att skriva ett examensarbete i psykologi (Psykologiska metoder och examensarbete C, 30 hp) grundexamen om 180 hp (eller motsvarande) med examensarbete i psykologi ger tillträde till studier på avancerad nivå.

Psykologi med inriktning mot arbetsliv

Psykologi har många viktiga tillämpningar i arbetslivet. Kurser i psykologi med inriktning mot arbetsliv ges inom Personal- och arbetslivsprogrammet.

Forskning

Personallista psykologi

Eva Boman, Fil. dr lektor i psykologi
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648163
 E-post: Eva.Boman@hig.se
 Rum: 55:316

Lars Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648562
 E-post: Lars.Eriksson@hig.se
 Rum: 55:317

Mårten Eriksson, Docent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648211
 E-post: Marten.Eriksson@hig.se
 Rum: 55:312

Niklas Halin, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648503
 E-post: Niklas.Halin@hig.se
 Rum: 55:307

Marianne Jakobsson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetsvetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648710
 E-post: marianne.jakobsson@hig.se
 Rum: 55:308

Igor Knez, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648111
 E-post: Igor.Knez@hig.se
 Rum: 55:314

Hanna Kusterer, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648947
 E-post: Hanna.Kusterer@hig.se
 Rum: 55:313

Linda Langeborg, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648459
 E-post: Linda.Langeborg@hig.se
 Rum: 55:307

Katrin Lättman, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648708
 E-post: katrin.lattman@hig.se
 Rum: 55:318

Tonya Pixton, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för Arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon:
 E-post: Tonya.Pixton@hig.se
 Rum:

Eduardo Rosa, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648101
 E-post: Eduardo.Rosa@hig.se
 Rum: 55:310

Sara Skoog Waller, Lektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645056
 E-post: Sara.WallerSkoog@hig.se
 Rum: 55:318

Johan Willander, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645081
 E-post: Johan.Willander@hig.se
 Rum: 55:315

Cornelia Wulff Hamrin, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648149
 E-post: Cornelia.Wulff.Hamrin@hig.se
 Rum: 55:308

Linda Ytterholm, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626645092
 E-post: Linda.Ytterholm@hig.se
 Rum: 55:308
Kontakt

Ämnesansvarig
Mårten Eriksson, Professor
026-64 82 11
marten.eriksson@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)