Folkhälsovetenskap

Folkhälsa och hållbar utveckling

Folkhälsovetenskap ”Public Health” studerar hur faktorer i vår omgivning påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det handlar om miljöfrågor, ekonomiska och sociala förhållanden, faktorer som vi själva kan påverka genom vår livsstil men också om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt. 

Vårt program utbildar folkhälsostrateger för att arbeta med nutidens och framtidens utmaningar inom hållbar utveckling. Utbildningen kombinerar folkhälsovetenskap och biologi för att stärka sambandet mellan folkhälsoarbete och ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner i hållbar utveckling. Kurserna hanterar aktuella hållbarhetsfrågor både på lokal, nationell som internationell nivå.

Vår forskning syftar till att förstå den ökade komplexiteten och kopplingen mellan hälsa och hållbar utveckling, bland annat ekonomiska och sociala ojämlikheter, förändring av hälsobeteenden, snabb urbanisering, klimathot och miljön samt andra växande samhällsutmaningar. Dessutom undersöker vi näringslivsorganisationernas roll för att förbättra folkhälsan gentemot de globala hållbarhetsmålen i lokala, nationella och internationella sammanhang.

Utbildning

Program: Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
Kurser: Vi har många kurser, och de finns under Kursutbud och ämnet Folkhälsovetenskap

Forskning

Forskningsprojekt
Forskare och doktorander

Samverkan

Uppdragsutbildning

Kontakt

Gloria Macassa
Professor
glamaa@hig.se
026-64 82 28

Personallista folkhälsovetenskap

Anna-Karin Enhol Näslund, Universitetsadjunkt
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-774 46 57
 E-post: anna-karin.enhol.naslund@hig.se
 Rum: 92:316

Fredrik Hellström, Avdelningschef
 Avd: Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap
 Telefon: 648660
 Mobil: -
 E-post: fredrik.hellstrom@hig.se
 Rum: 92:210a

Anne-Sofie Hiswåls, Universitetslektor
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon: 645096
 Mobil: -
 E-post: anne-sofie.hiswals@hig.se
 Rum: 92:314

Maria Lennernäs Wiklund, Professor
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon: 648693
 Mobil: 070-250 64 69
 E-post: maria.lennernas@hig.se
 Rum: 92:306

Gloria Macassa, Professor
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon: 648228
 Mobil: -
 E-post: gloria.macassa@hig.se
 Rum: 92:307

Agneta Morelli, Universitetsadjunkt
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-765 98 24
 E-post: agneta.morelli@hig.se
 Rum: 92:317

Emelie Mälstam, Doktorand
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-449 93 34
 E-post: emelie.malstam@hig.se
 Rum: 92:321

Maria Savela, Universitetsadjunkt
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon: 648496
 Mobil: 076-052 79 66
 E-post: maria.savela@hig.se
 Rum: 92:312

Gisela Van Der Ster, Gästlektor
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon: 645098
 Mobil: 070-789 70 43
 E-post: gisela.vanderster@hig.se
 Rum: 51:537

Cornelia Wulff Hamrin, Universitetslektor
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-771 56 83
 E-post: cornelia.wulff.hamrin@hig.se
 Rum: 92:315

Bodil Zacharoff, Universitetsadjunkt
 Avd: Folkhälsovetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-460 65 39
 E-post: bodil.zacharoff@hig.se
 Rum: 92:305
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)