Vårdvetenskap

Respekt för människors lika värde


Kunskapsområdet är kopplat till människan/patienten i en vårdmiljö där det praktiska arbetet sker för att främja hälsa/välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. Det praktiska arbetet kännetecknas av respekt för människors lika värde.

Utbildning


Du kan läsa både programkurser och fristående kurser inom ämnesområdet. Våra program är:

Våra fristående kurser spänner över områden som omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd, handledning, vetenskap och metod. Kurserna finns under rubriken Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap.

Forskning


Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Samverkan


Uppdragsutbildning

Personal


Personal inom vårdvetenskap

Kontakt

Ämnesansvarig
Annika Nilsson
Universitetslektor
026-64 82 82
ans@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)