Socialt arbete

Socialt arbete representerar ett brett ämnesområde. Litteraturen säger att "socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd.

​Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande för socialt arbete". (The International Federation of Social Workers, IFSW 2000 — se Wilson et al, “Social Work", 2008:48).

Olika socialvetenskapliga perspektiv

Socialt arbete är influerat av flera socialvetenskapliga perspektiv: psykologi, sociologi, rättsvetenskap och socialpolitik. Läs mer

Socialt arbete är ett ämne inom ramen för socionomutbildning, en praktisk verksamhet och ett forskningsämne. Det innefattar teori- och metodutveckling på olika nivåer: den strukturella nivån, grupp- och organisationsnivån samt individ- och familjenivån.

Utbildning

Program
Kurser

Forskning

Forskningsprojekt
Forskare och doktorander

Samverkan

Uppdragsutbildning

Kontakt

Kontakt

Ämnesansvarig

Yvonne Sjöblom
Professor                                          
026-648254 
Yvonne Sjöblom@hig.se

Personallista socialt arbete

Fereshteh Ahmadi, Professor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648270
 Mobil: 070-717 19 07
 E-post: fereshteh.ahmadi@hig.se
 Rum: 51:452

Pinar Aslan, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 070-562 13 76
 E-post: pinar.aslan@hig.se
 Rum: 51:314

Brita Backlund Rambaree, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648259
 Mobil: -
 E-post: brita.b.rambaree@hig.se
 Rum: 51:414

Mattias Bengtsson, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648941
 Mobil: -
 E-post: mattias.bengtsson@hig.se
 Rum: 51:315

Tomas Boman, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648219
 Mobil: 072-011 53 30
 E-post: tomas.boman@hig.se
 Rum: 51:454

Elvi Chang, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 070-731 73 59
 E-post: elvi.chang@hig.se
 Rum: 51:531

Katrin Cidrér, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: katrin.cidrer@hig.se
 Rum: 51:539

Charlotta Donohue, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648444
 Mobil: -
 E-post: charlotta.donohue@hig.se
 Rum: 51:212

Erika Ehn, VFU-samordnare
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648247
 Mobil: -
 E-post: erika.ehn@hig.se
 Rum: 51:212

Ulla Forinder, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648983
 Mobil: -
 E-post: ulla.forinder@hig.se
 Rum: 51:431

Görel Fred
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: gorel.fred@hig.se
 Rum:

Pär Grell, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648836
 Mobil: -
 E-post: par.grell@hig.se
 Rum: 51:313

Cherstin Hansson, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 070-433 01 44
 E-post: cherstin.hansson@hig.se
 Rum: 51:212

Marie Hansson, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648678
 Mobil: 076-209 31 78
 E-post: marie.hansson@hig.se
 Rum: 51:210

Tyrone Holmström, Adjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648831
 Mobil: -
 E-post: tyrone.holmstrom@hig.se
 Rum: 51:215

Cecilia Ingard, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: cecilia.ingard@hig.se
 Rum: 51:531

Ann Kroon, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648259
 Mobil: -
 E-post: ann.kroon@hig.se
 Rum: 51:414

Sam Larsson , Professor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648221
 Mobil: 073-461 43 08
 E-post: sam.larsson@hig.se
 Rum: 51:424

Inger Linblad, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648259
 Mobil: -
 E-post: inger.linblad@hig.se
 Rum: 51:414

Tomas Lindmark, Doktorand
 Avd: Kriminologi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: tomas.lindmark@hig.se
 Rum: 51:533

Marie Löhman, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648263
 Mobil: -
 E-post: marie.lohman@hig.se
 Rum: 51:445b

Jimmy Munobwa, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: jimmy.munobwa@hig.se
 Rum: 51:315

Carolina Nordlinder, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: carolina.nordlinder@hig.se
 Rum:

Amanda Norrgård, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 073-622 81 50
 E-post: amanda.norrgard@hig.se
 Rum: 51:531

Komalsingh Rambaree, Universitetslektor vik
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648266
 Mobil: 073-460 53 24
 E-post: komal.singh.rambaree@hig.se
 Rum: 51:214

Sanaya Singh, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 070-712 93 60
 E-post: sanaya.singh@hig.se
 Rum: 51:528

Stefan Sjöberg, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648190
 Mobil: -
 E-post: stefan.sjoberg@hig.se
 Rum: 51:413

Yvonne Sjöblom, Professor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: yvonne.sjoblom@hig.se
 Rum: 51:444

Maria Sjölund, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 072-023 02 83
 E-post: maria.sjolund@hig.se
 Rum: 51:310

Karin Steive, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 070-716 75 98
 E-post: karin.steive@hig.se
 Rum: 51:531

Bo Söderqvist, Universitetsadjunkt
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648831
 Mobil: -
 E-post: bo.soderqvist@hig.se
 Rum: 51:215

Pia Tham, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648680
 Mobil: -
 E-post: pia.tham@hig.se
 Rum: 51:314

Sven Trygged, Professor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: 070-734 14 61
 E-post: sven.trygged@hig.se
 Rum: 51:213

Päivi Turunen, Universitetslektor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: paivi.turunen@hig.se
 Rum: 51:210

Therésé von Braun, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648221
 Mobil: -
 E-post: therese.von.braun@hig.se
 Rum: 51:424

Josefin Westerberg Jacobson, Avdelningschef
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: 648233
 Mobil: -
 E-post: josefin.westerbergjacobson@hig.se
 Rum: 51:435

Håkan Ånhag, Assistent
 Avd: Akademin för hälsa och arbetsliv
 Telefon:
 Mobil: 073-931 10 65
 E-post: hakan.anhag@hig.se
 Rum: 51:422

Peter Öberg, Professor
 Avd: Socialt arbete
 Telefon: 648288
 Mobil: -
 E-post: peter.oberg@hig.se
 Rum: 51:312

Andreas Örnehag, Doktorand
 Avd: Socialt arbete
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: andreas.ornehag@hig.se
 Rum: 51:528
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)