Socialt arbete

Socialt arbete representerar ett brett ämnesområde. Litteraturen säger att "socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd.

​Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande för socialt arbete". (The International Federation of Social Workers, IFSW 2000 — se Wilson et al, “Social Work", 2008:48).

Olika socialvetenskapliga perspektiv

Socialt arbete är influerat av flera socialvetenskapliga perspektiv: psykologi, sociologi, rättsvetenskap och socialpolitik. Läs mer

Socialt arbete är ett ämne inom ramen för socionomutbildning, en praktisk verksamhet och ett forskningsämne. Det innefattar teori- och metodutveckling på olika nivåer: den strukturella nivån, grupp- och organisationsnivån samt individ- och familjenivån.

Utbildning

Program
Kurser

Forskning

Forskningsprojekt
Forskare och doktorander

Samverkan

Uppdragsutbildning

Kontakt

Kontakt

Ämnesansvarig

Yvonne Sjöblom
Professor                                          
026-648254 
Yvonne Sjöblom@hig.se

Personallista socialt arbete

Fereshteh Ahmadi, Professor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648270
 Mobil: +46724651221
 E-post: Fereshteh.Ahmadi@hig.se
 Rum: 51:452

Brita Backlund Rambaree, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648259
 Mobil: +46724651288
 E-post: Brita.B.Rambaree@hig.se
 Rum: 51:414

Mattias Bengtsson, Doktorand
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648941
 Mobil: +46724651396
 E-post: Mattias.Bengtsson@hig.se
 Rum: 51:315

Tomas Boman, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648219
 Mobil: +46720115330
 E-post: Tomas.Boman@hig.se
 Rum: 51:454

Elvi Chang, Doktorand
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648186
 Mobil: +46707317359
 E-post: Elvi.Chang@hig.se
 Rum: 51:531

Katrin Cidrén, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626645021
 Mobil: +46702364485
 E-post: katrin.cidren@hig.se
 Rum: 51:539

Charlotta Donohue, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648444
 Mobil: +46724651321
 E-post: Charlotta.Donohue@hig.se
 Rum: 51:212

Erika Ehn, VFU-samordnare
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648247
 Mobil: +46701811271
 E-post: Erika.Ehn@hig.se
 Rum: 51:212

Ulla Forinder, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648983
 Mobil: +46724651440
 E-post: Ulla.Forinder@hig.se
 Rum: 51:431

Pär Grell, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648836
 Mobil: +46724651419
 E-post: Par.Grell@hig.se
 Rum: 51:313

Marie Hansson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648678
 Mobil: +46762093178
 E-post: marie.hansson@hig.se
 Rum: 51:210

Tyrone Holmström, Adjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626645054
 Mobil: +46724651438
 E-post: Tyrone.Holmstrom@hig.se
 Rum: 51:215

Sam Larsson, Professor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626645025
 Mobil: +46724651276
 E-post: Sam.Larsson@hig.se
 Rum: 51:424

Marie Löhman, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648263
 Mobil: +46707779546
 E-post: Marie.Lohman@hig.se
 Rum: 51:445b

Amanda Norrgård, Doktorand
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626645072
 Mobil: +46736228150
 E-post: Amanda.Norrgard@hig.se
 Rum: 51:531

Sanaya Singh, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648568
 Mobil: +46707129360
 E-post: Sanaya.Singh@hig.se
 Rum: 51:528

Komal Singh Rambaree, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648266
 Mobil: +46734605324
 E-post: Komal.Singh.Rambaree@hig.se
 Rum: 51:214

Stefan Sjöberg, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648190
 Mobil: +46724651430
 E-post: Stefan.Sjoberg@hig.se
 Rum: 51:413

Yvonne Sjöblom, Professor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648254
 Mobil: +46724651447
 E-post: Yvonne.Sjoblom@hig.se
 Rum: 51:444

Maria Sjölund, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648468
 Mobil: +46720230283
 E-post: Maria.Sjolund@hig.se
 Rum: 51:310

Karin Steive, Doktorand
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648416
 Mobil: +46707167598
 E-post: Karin.Steive@hig.se
 Rum: 51:531

Bo Söderqvist, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626645053
 Mobil: +46724651313
 E-post: Bo.Soderqvist@hig.se
 Rum: 51:215

Pia Tham, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648680
 Mobil: +46724651417
 E-post: Pia.Tham@hig.se
 Rum: 51:314

Sven Trygged, Professor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648601
 Mobil: +46707341461
 E-post: Sven.Trygged@hig.se
 Rum: 51:213

Therese Von Braun, Doktorand
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626645026
 Mobil: +46724651434
 E-post: Therese.von.Braun@hig.se
 Rum: 51:424

Håkan Ånhag, Assistent
 Avd: Avdelningen för vårdvetenskap
 Telefon: +4626648261
 Mobil: +46739311065
 E-post: Hakan.Anhag@hig.se
 Rum: 51:422

Peter Öberg, Professor
 Avd: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
 Telefon: +4626648288
 Mobil: +46724651414
 E-post: Peter.Oberg@hig.se
 Rum: 51:312
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)