Gå till eugreenalliance
Sök

Socialt arbete i litteraturen

Flera större internationella översiktsverk inom socialt arbete - t.ex. Elizabeth Hutchison "Dimensions of Human Behaviour — Person and Environment" (2008), Malcolm Payne "Modern teoribildning i socialt arbete" (2002), Margarethe Parrish (2010) "Social Work Perspectives on Human Behaviour" - beskriver socialt arbete som mångdimensionellt och influerat av flera olika socialvetenskapliga perspektiv.

Dessa översiktsverk diskuterar teoribildningar med grund exempelvis i psykologi och sociologi som beskrivs ha stor relevans för att förstå mänskliga problemområden inom ramen för socialt arbete. De teoretiska analyserna i dessa verk diskuterar på olika sätt de komplexa sambanden mellan person- och situationsfaktorer inklusive betydelsen av kultur och tidsdimensioner vid förståelsen av mänskligt beteende och professionellt socialt arbete.

De socialvetenskapliga perspektiven har betydelse t.ex. för analysen av mötet mellan socialarbetare och klient och för förståelsen av de institutionella eller organisatoriska ramar inom vilka det professionella mötet vanligen äger rum. Andra centrala frågor fokuserar på socialt arbete som kunskapsområde och relationen mellan forskning och praktik, synen på kunskap och evidens eller vad som kännetecknar socialt arbete som kunskaps- och forskningsområde.

Lästips

Antologin "Socialt arbete, en grundbok" (2006) som är redigerad av Anna Meeuwisse m. fl. representerar ett mycket bra exempel på en text som på ett meningsfullt och förtjänstfullt sätt försöker ringa in socialt arbete både som ämnesdisciplin och praktiskt verksamhetsfält.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)