Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Utbildningsprogram och kurser

Inom avdelningen finns följande utbildningsprogram

Samt ett stort antal fristående kurser från A- till D-nivå. Vi erbjuder även kurser eller delar av kurser som uppdragsutbildning.

Forskning och ämnesområden

Forskningen inom socialt arbete/sociologi och psykologi är inriktad mot en av Högskolans forskningsprofiler - hälsofrämjande arbetsliv med en breddning mot området psykosocial (o)hälsa.

Vi bedriver också forskning inom respektive disciplin samt utvecklar forskning som ska stärka socionom- och personalprogrammet och arbetslivsprogrammet.

Forskning och forskare inom Socialt arbete

Forskning och forskare inom Psykologi

Ämnesområden

Samverkan

Avdelningen samverkar med ett flertal lärosäten såväl i Sverige som internationellt. Inom både forskning och utbildning utvecklar vi samverkan med organisationer, företag och myndigheter. Vi satsar t.ex. på att utöka antalet kurser som kan ges som uppdragsutbildning.

Kontakt

Avdelningschef
Josefin Westerberg Jacobson
E-post: jonwen@hig.se
Telefon: 026-64 82 33

Forskningsledare
Yvonne Sjöblom
yvonne.sjoblom@hig.se


Akademisekreterare

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-02-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)