Examina

Psykologi

Högskoleexamen -  Psykologi

Psykologi kan utgöra inriktning i en högskoleexamen omfattande 120 hp (80 gamla poäng), vilket motsvarar två års heltidsstudier. I psykologi krävs då Psykologi A om 30 hp (20 gamla poäng) och Psykologi B om 30 hp (20 gamla poäng). Utöver dessa 60 hp kan 60 hp valfritt väljas ur högskolans utbud av kurser, t.ex. inom folkhälsovetenska, pedagogik och didaktik.
 

Kandidatexamen - Psykologi

Psykologi kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen omfattande 180 hp (120 gamla poäng), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. I psykologi krävs då Psykologi A 30 hp (20 gamla poäng), Psykologi B 30 hp (20 gamla poäng) och Psykologi C 30 hp (20 gamla poäng). Av dessa 90 poäng skall minst 15 hp (10 gamla poäng) utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete) på C-nivå.

Utöver de 90 hp (60 gamla poängen) i psykologi kan övriga poäng valfritt väljas ur högskolans utbud av kurser, t.ex. inom folkhälsovetenskap, pedagogik och didaktik. Minst 30 (20 gamla) av de valfria poängen skall utgöras av ett andra ämne om du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007.

Magisterexamen - Psykologi

Psykologi kan utgöra huvudområde i en magisterexamen omfattande 240 hp (160 gamla poäng), vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I psykologi krävs då Psykologi A 30 hp (20 gamla poäng), Psykologi B 30 hp (20 poäng), Psykologi C 30 hp (20 gamla poäng) och Psykologi D 30 hp (20 gamla poäng). Av dessa 120 hp (80 gamla poäng) skall minst 30 hp (20 gamla poäng) utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete) på D-nivå eller två självständiga arbeten (examensarbeten), ett på C-nivå och ett D-nivå om vardera minst 15 hp (10 gamla poäng).

Utöver de 120 hp (80 gamla poängen) i psykologi kan övriga poäng valfritt väljas ur högskolans utbud av kurser, t.ex. inom folkhälsovetenskap, pedagogik och didaktik. Minst 30 hp (20 gamla) av de valfria poängen skall utgöras av ett andra ämne om du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)