Psykologi D-uppsatser

Uppsatser inom
Psykologi D
 
Kontakta Camilla Gustafsson tel.nr 026-64 86 30 eller cgo@hig.se för mer information
************************************************************************************
Nr
Titel
Författare
Termin
1
The effects of noise on cognitive performance
Robert Ljung
ht04
SiteVision_CODED_TEXT[bold=true]2SiteVision_CODED_TEXT[bold=false]
From Novice to Expert: Training and the Own-Age-Effect in Extimations of People´s Age.
Patrik Sörqvist
ht05
3
Åldersbedömning av ansikten - Expertkunskaper, könseffekter och jämnårighetseffekter.
Jenny Vestlund
ht05
4
The Effects of Learning Instructions in Children´s Cognitive Performance
Juudit Baum
ht05
5
Barnets lagstadgade bästa? Familjerättssekreterares bedömningar vid föräldrars tvister om umgängesrätt.
Sara Bransell
ht05
6
Buller försämrar minnet av tal även när orden uppfattats korrekt
David Hallman
ht06
7
Åldersbedömning av mäns ansikten: En jämförelse av precisionen för olika ansiktsområden.
Linda Langeborg
vt07
 
OSB! Uppsatser efter hösten 2007 finns som e-publicering: Se här
 
Publicerad av: Lena Åminne Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2010-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)