Gå till eugreenalliance
Sök

Avdelningen för vårdvetenskap

Inom avdelningen för finns ämnena:

Utbildning

Avdelningens verksamhet är inriktad på undervisning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningen, lärarprogrammen samt flertalet fristående kurser. Vi kan också erbjuda kurser/delar av kurser som uppdragsutbildning.

Forskning

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet, sjuksköterskestudenters lärande och välbefinnande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

  • Samverkan
  • Samverkan är viktig för att säkerställa kvalitet och platser i sk verksamhetsförlagd utbildning, och viktiga samverkanspartners är såväl landsting som kommuner i gävleborgsregionen. Inom forskningen har vi många samarbetspartners även inom näringslivet.
  Kontakt

  Avdelningschef
  Maria Lindberg
  maria.Lindberg@hig.se

  Biträdande avdelningschef
  Tina Nordström
  tina.nordstrom@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-11-18
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)