Medicinsk vetenskap

Förebygga, diagnostisera och behandla

Medicinsk vetenskap är ett kunskapsområde där ämnen som anatomi, fysiologi, mikrobiologi, immunologi, farmakologi och sjukdomslära studeras i syfte att kunna förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar.

Utbildning

Kurser i medicinsk vetenskap ingår i sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.

Forskning

Kontakt

Ämnesansvarig
Johan Olerud, Lektor
E-post: johan.olerud@hig.se
Telefon: 070-6913192

Personallista Medicinskvetenskap

Anna Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-719 04 03
 E-post: anna.k.andersson@hig.se
 Rum: 51:410

Benita Andersson, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648252
 Mobil: -
 E-post: benita.andersson@hig.se
 Rum: 51:332

Lisa Arvidsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 645006
 Mobil: -
 E-post: lisa.arvidsson@hig.se
 Rum: 51:440

Monica Backström, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-551 68 54
 E-post: monica.backstrom@hig.se
 Rum: 51:419

Karin Berglund, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: karin.berglund@hig.se
 Rum: 51:419

Marie Bjuhr, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: marie.bjuhr@hig.se
 Rum: 51:440

Ove Björklund, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648248
 Mobil: 070-751 71 12
 E-post: ove.bjorklund@hig.se
 Rum: 51:415

Annica Björkman, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648404
 Mobil: -
 E-post: annica.bjorkman@hig.se
 Rum: 51:443

Tove Bylund Grenklo, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-722 72 73
 E-post: tove.bylund.grenklo@hig.se
 Rum: 51:514

Eva Dahlkvist, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: eva.dahlkvist@hig.se
 Rum: 51:515

Anna Danhard, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-180 07 47
 E-post: anna.danhard@hig.se
 Rum: 51:419

Anna Efverman, Lektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: anna.efverman@hig.se
 Rum: 51:459

Åsa Engstrand, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: asa.engstrand@hig.se
 Rum:

Maria Engström, Professor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648215
 Mobil: 073-461 43 10
 E-post: maria.engstrom@hig.se
 Rum: 51:425

Ingela Enmarker, Professor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648222
 Mobil: 070-795 84 86
 E-post: ingela.enmarker@hig.se
 Rum: 51:512

Elisabet Eriksson, Lektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648590
 Mobil: -
 E-post: elisabet.eriksson@hig.se
 Rum: 51:515

Maria Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 076-052 46 34
 E-post: maria.eriksson@hig.se
 Rum: 51:328

Gisela Frost, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: gisela.frost@hig.se
 Rum:

Heidi Hagerman, Doktorand
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648244
 Mobil: -
 E-post: heidi.hagerman@hig.se
 Rum: 51:224

Kerstin Hedborg, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648209
 Mobil: 076-275 97 33
 E-post: kerstin.hedborg@hig.se
 Rum: 51:533e

Fredrik Hedén Seger, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-719 07 58
 E-post: fredrik.heden.seger@hig.se
 Rum: 51:456

Åsa Hedlund, Doktorand
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 072-856 02 74
 E-post: asa.hedlund@hig.se
 Rum: 51:446

Maria Hedman, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-990 94 73
 E-post: maria.hedman@hig.se
 Rum: 51:453

Pethra Hellström, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-565 39 07
 E-post: pethra.hellstrom@hig.se
 Rum:

Anna Hofsten, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-751 94 21
 E-post: anna.hofsten@hig.se
 Rum: 51:334

Linda Hofvenstam, Akademisekreterare
 Avd: Akademin för hälsa och arbetsliv
 Telefon:
 Mobil: 070-449 45 37
 E-post: linda.hofvenstam@hig.se
 Rum: 51:436

Irene Hylander, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648133
 Mobil: 070-428 77 46
 E-post: irene.hylander@hig.se
 Rum: 51:410

Elisabeth Häggström, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648222
 Mobil: 070-516 98 88
 E-post: elisabeth.haggstrom@hig.se
 Rum: 51:512

Julia Högnelid, Projektmedarbetare
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648175
 Mobil: -
 E-post: julia.hognelid@hig.se
 Rum: 51:510

Denice Högstedt, Doktorand
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-670 70 91
 E-post: denice.hogstedt@hig.se
 Rum: 51:446

Kristina Jansson, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: kristina.jansson@hig.se
 Rum:

Therese Jarnulf
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-181 55 49
 E-post: therese.jarnulf@hig.se
 Rum: 51:419

Birgitta Johansson, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-600 81 57
 E-post: birgitta.johansson@hig.se
 Rum: 51:419

Malin Jordal, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-422 02 68
 E-post: malin.jordal@hig.se
 Rum: 51:514

Camilla Karlsson, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: camilla.karlsson@hig.se
 Rum: 51:415

Sarah Karlsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648209
 Mobil: -
 E-post: sarah.karlsson@hig.se
 Rum: 51:333e

Kati Knudsen, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648223
 Mobil: -
 E-post: kati.knudsen@hig.se
 Rum: 51:224

Marja-Leena Kristofferzon, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648242
 Mobil: -
 E-post: marja-leena.kristofferzon@hig.se
 Rum: 51:426

Ann-Christin Larsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648922
 Mobil: -
 E-post: ann-christin.larsson@hig.se
 Rum: 51:510

Magnus Lindberg
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648448
 Mobil: -
 E-post: magnus.lindberg@hig.se
 Rum: 51:428

Maria Lindberg, Klinisk lektor
 Avd: Akademin för hälsa och arbetsliv
 Telefon:
 Mobil: 073-689 30 43
 E-post: maria.lindberg@hig.se
 Rum: 51:432

Pär Lindblom, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648207
 Mobil: 073-973 47 39
 E-post: par.lindblom@hig.se
 Rum: 51:5415

Gunilla Lindström, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648212
 Mobil: -
 E-post: gunilla.lindstrom@hig.se
 Rum: 51:455

Madelene Ljungström Klockervold, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-982 45 89
 E-post: madelene.klockervold@hig.se
 Rum: 51:427

Kristina Lundberg, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-745 67 53
 E-post: kristina.lundberg@hig.se
 Rum: 51:224

Therese Lundberg, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: therese.lundberg@hig.se
 Rum:

Anne Lundgren, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-757 76 95
 E-post: anne.lundgren@hig.se
 Rum: 51:419

Karin Lundin, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-789 22 36
 E-post: karin.lundin@hig.se
 Rum: 51:440

Louise Löf, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 072-243 68 69
 E-post: louise.lof@hig.se
 Rum: 51:412

Anna Löfmark, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: anna.lofmark@hig.se
 Rum: 51:422

Annika Nilsson, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648282
 Mobil: -
 E-post: annika.nilsson@hig.se
 Rum: 51:451

Tina Nordström, Bitr.avdelningschef
 Avd: Avdelningen för vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 073-640 59 67
 E-post: tina.nordstrom@hig.se
 Rum: 51:433

Anita Nyström, Universitetsadjunkt, vik
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648290
 Mobil: -
 E-post: anita.nystrom@hig.se
 Rum: 51:421

Johan Olerud, Lektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-456 83 52
 E-post: johan.olerud@hig.se
 Rum: 51:332

Annakarin Olsson, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648812
 Mobil: 073-583 44 72
 E-post: annakarin.olsson@hig.se
 Rum: 51:513

Anna Pagard, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648892
 Mobil: -
 E-post: anna.pagard@hig.se
 Rum: 51:412

Elisabeth Persson, Klinisk adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 072-207 35 56
 E-post: elisabeth.persson@hig.se
 Rum:

Lisbeth Porskrog Kristiansen, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: lisbeth.porskrog.kristiansen@hig.se
 Rum: 51:449

Ylva Pålsson, Adjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 645009
 Mobil: -
 E-post: ylva.palsson@hig.se
 Rum: 51:224

Maria Radeskog, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648860
 Mobil: -
 E-post: maria.radeskog@hig.se
 Rum: 51:423

Maria Randmaa, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-210 97 12
 E-post: maria.randmaa@hig.se
 Rum: 51:459

Carola Ressem, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-781 65 05
 E-post: carola.ressem@hig.se
 Rum: 51:442b

Kristina Rossander Palm, Utbildningsadministratör
 Avd: Kurs- och programadministration
 Telefon: 648295
 Mobil: -
 E-post: kristina.rossander.palm@hig.se
 Rum: 51:233

Martin Salzmann-Eriksson, Post doc
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-710 69 99
 E-post: martin.salzmann@hig.se
 Rum: 51:456

Marit Silén, Lektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-713 89 12
 E-post: marit.silen@hig.se
 Rum: 51:442a

Britt-Marie Sjölund, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648744
 Mobil: 073-574 54 10
 E-post: britt-marie.sjolund@hig.se
 Rum: 51:450

Bernice Skytt, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648285
 Mobil: -
 E-post: bernice.skytt@hig.se
 Rum: 51:445a

Kerstin Stake Nilsson, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648210
 Mobil: 070-602 64 55
 E-post: kerstin.stake-nilsson@hig.se
 Rum: 51:333d

Annika Strömberg, Akademichef
 Avd: Akademin för hälsa och arbetsliv
 Telefon: 648653
 Mobil: -
 E-post: annika.stromberg@hig.se
 Rum: 51:437

Fanny Svartling, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 070-481 13 09
 E-post: fanny.svartling@hig.se
 Rum: 51:510

Malin Söderberg, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648273
 Mobil: -
 E-post: malin.soderberg@hig.se
 Rum: 51:457

Lena Söderlund
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: lena.soderlund@hig.se
 Rum: 51:419

Monique Toratti-Lindgren, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 072-856 02 75
 E-post: monique.toratti.lindgren@hig.se
 Rum: 51:333b

Urban Torstensson, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: urban.torstensson@hig.se
 Rum:

Maria Wejåker, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon:
 Mobil: 076-051 25 21
 E-post: maria.wejaker@hig.se
 Rum: 51:334

Eva Westergren, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648279
 Mobil: -
 E-post: eva.westergren@hig.se
 Rum: 51:328

Ann-Sofi Wigert, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648229
 Mobil: -
 E-post: ann-sofi.wigert@hig.se
 Rum: 51:333c

Mikaela Willmer, Lektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648177
 Mobil: -
 E-post: mikaela.willmer@hig.se
 Rum: 51:429

Britt-Mari Wågström, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648168
 Mobil: -
 E-post: britt-mari.wagstrom@hig.se
 Rum: 51:333a

Marie Åhrman, Utbildningsadministratör
 Avd: Kurs- och programadministration
 Telefon: 648238
 Mobil: -
 E-post: marie.ahrman@hig.se
 Rum: 51:234

Eva Ädel, Universitetsadjunkt
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 648984
 Mobil: -
 E-post: eva.adel@hig.se
 Rum: 51:458

Ann-Sofi Östlund, Universitetslektor
 Avd: Med- Vårdvetenskap
 Telefon: 645010
 Mobil: 070-371 73 31
 E-post: ann-sofi.ostlund@hig.se
 Rum: 51:420
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)