Forskning vid akademin

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastningsskador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.
Läs mer om belastningsskador

Folkhälsa

Forskningen handlar bl.a. om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Vårdvetenskap

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, sjuksköterskestudenters lärande, äldreomsorgen och att leva med långvarig ohälsa.
Läs mer om vår forskning inom vårdvetenskap

Psykologi

Forskningen inom psykologigruppen spänner över många delområden av psykologin, som exempelvis kognition, emotion, utveckling, och hälsa.
Läs mer om vår forskning inom psykologi

Socialt arbete

Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala forskningsområden, bl.a. missbruk/beroende, behandlingsprocesser och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och andlighet i socialt arbete.
Läs mer om socialt arbete

Forskningsledare

Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap
Svend Erik Mathiassen, professor
svenderik.mathiassen@hig.se, 026-64 82 06, 070-678 81 58

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap
Maria Engström, professor
maria.engstrom@hig.se, 026-64 82 15

Psykologi, socialt arbete, sociologi
Yvonne Sjöblom, professor
yvonne.sjoblom@hig.se, 026-64 82 54

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)