Gå till eugreenalliance
Sök

Forskning vid akademin

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akade­mins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälso­främjande arbetsliv. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskningsämne.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastnings­skador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.

Gästforskare, projektmedarbetare CBF

Forsman, Mikael, gästforskare

Folkhälsovetenskap

Forskningen handlar bland annat om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Idrottsvetenskap

Aktuella områden för forskning inom idrottsvetenskap är hälso­främjande arbetsliv och livsstil med inriktning mot idrottande, anpassad fysisk aktivitet (AFA) och doping. Vårt fokus är målgrupper som av olika anledningar har visat sig vara fysiskt inaktiva, i syfte att genom kunskap och anpassningar möjliggöra en hälsosam fysiskt aktiv livsstil för alla. Användandet av dopingpreparat i relation till idrott, prestation, samhällsnormer och kroppsuppfattning är också ett prioriterat område. Vår forskning har ett tvärveten­skapligt perspektiv med speciellt fokus på samhälleliga aspekter.

Forskare

Kriminologi

Vår forskning berör flera av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Olika typer av kriminalitet i form av organiserad brottslighet, gängkriminalitet, skjutningar, våld och missbruk är problem som utgör direkta hot mot ett hållbart samhälle. Dessa frågor är högt prioriterade såväl på forskningsagendan som på den politiska agendan. Exempel på pågående forskning hos oss är brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren, att förebygga hat, hot och våld i arbetslivet, gängkriminalitet och organiserad brottslighet.

Forskare

Atak, Kivanc, lektor
Jerre, Kristina, lektor
Rostami, Amir, professor
Sarnecki, Jerzy, professor
Westfelt, Lars, lektor
Wikman, Sofia, professor

Psykologi

Vår forskning studerar olika områden utifrån psykologiska perspektiv och teorier. Våra tre övergripande teman för forskningen är relativt breda, och innefattar psykologiska perspektiv på arbetsmiljö, inkludering samt social och ekologisk hållbarhet. Läs mer om forskningen inom psykologi.

Forskare

Vårdvetenskap

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet, sjuksköterskestudenters lärande och välbefinnande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

Forskare

Arakelian, Erebouni, lektor
Björck, Caroline, adjungerad lektor
Björkman, Annica, lektor, docent
Björklund, Ove, lektor
Bylund Grenklo, Tove, lektor
Efverman, Anna, lektor, docent
Engström, Maria, professor
Eriksson, Elisabet, lektor
Fjell, Maria, postdoktor
Göras, Camilla, lektor
Hedborg, Kerstin, lektor
Hofsten, Anna, lektor
Häggström, Elisabeth, lektor, docent
Jordal, Malin, lektor
Knudsen, Kati, lektor
Kristofferzon, Marja-Leena, lektor, docent
Lindberg, Magnus, lektor, docent
Lindberg, Maria, lektor
Mårtensson Gunilla, professor
Nilsson, Annika, professor
Olerud, Johan, lektor
Olsson, Annakarin, lektor
Pålsson, Ylva, lektor
Randmaa, Maria, lektor
Salzmann-Erikson, Martin, lektor, docent
Silén, Marit, lektor
Sjöholm, Åke, adjungerad professor
Sjölund, Britt-Marie, lektor
Skytt, Bernice, lektor, docent
Stake-Nilsson, Kerstin, lektor
Westerberg Jacobson, Josefin, lektor
Willmer, Mikaela, lektor, docent
Östlund, Ann-Sofi, lektor

Affilierade forskare

Arvidsson, Patrik
Carlsson, Marianne, professor
Enmarker, Ingela, professor
Hedman, Maria, lektor
Kaltenbrunner, Monica
Löfmark, Anna, docent
Magnusson, Peter
Myrberg, Karin
Thunborg, Charlotta

Publicerad av: Helena Fahlstedt Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2024-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)