Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastnings­skador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.

Forskningsprojekt
Forskare

Aboagye, Emmanuel, postdoktor
B Januario, Leticia, postdoktor
Bergsten, Eva, lektor
Bergström, Gunnar, professor
Björklund, Martin, forskare
Djupsjöbacka, Mats, professor
Hallman, David, lektor
Heiden, Marina, lektor
Hellström, Fredrik, docent
Jackson, Jennie, postdoktor
Jahncke, Helena, lektor
Johansson, Elin, postdoktor
Kaltenbrunner Nykvist, Monica,
Keus, Marijke, postdoktor
Larsson, Johan, lektor
Lyskov, Eugene, forskare
Mathiassen, Svend Erik, professor
Rashid, Mamunur, lektor
Rezagholi, Mahmoud, lektor
Richter, Hans, professor
Rudolfsson, Thomas, lektor
Svensson, Sven, lektor
Vidman, Åsa, lektor
Wiitavaara, Birgitta, lektor
Zetterberg, Camilla, lektor

Doktorander

Mixter, Susanna
Rönnlund-Borg, Tina

Gästforskare, projektmedarbetare CBF

Forsman, Mikael, gästforskare