Susanna Mixter

Doktorand Arbetshälsovetenskap

Centrum för belastningsskadeforskning (CBF)

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: susanna.mixter@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Mobil: 073-280 74 04 

Susanna Mixter tillhör en forskargrupp som studerar hur alternerande och samtidiga fysiska och kognitiva arbetsuppgifter påverkar trötthet och återhämtning. Forskargruppen är ett samarbete mellan forskare inom Centrum för belastningsskadeforskning och miljöpsykologigruppen.

Aktuell forskning

Inom ramen för sin avhandling bedriver Susanna experimentella studier på effekterna av alternerande repetitiva fysiska och kognitiva arbetsuppgifer, och mer specifikt i vilken utsträckning svårighetsgraden av det kognitiva arbetet påverkar trötthet och återhämtning.

Projektet är finansierat av AFA försäkringar.


Senaste publikationerna

Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2019). Alternations between physical and cognitive tasks in repetitive work – Effect of cognitive task difficulty on fatigue development in women. Ergonomics, 62 (8), 1008-1022. 10.1080/00140139.2019.1614229 [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Lindfors, P., Dimberg, K., Jahncke, H., Lyskov, E. & Hallman, D. (2019). Stress-related responses to alternations between repetitive physical work and cognitive tasks of different difficulties. Applied Ergonomics. [Submitted] [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S., Hallman, D. & Bjärntoft, S. (2019). Alternations between physical and cognitive tasks – does temporal pattern and cognitive task difficulty influence fatigue development?. . [Mer information]
Mixter, S., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2018). Alternations between physical and mental tasks – a viable option for job rotation?. . Länk [Mer information]
Mathiassen, S., Hygge, S., Jahncke, H. & Mixter, S. (2018). Kombination av fysiska och mentala arbetsuppgifter: en modell för effektiv arbetsrotation?. FALF konferens 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 56-57. Länk [Mer information]
Publicerad av: Susanna Mixter Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)