CV

Jag har kompetens att arbeta med ekonomiska utredningar, analyser och prognoser såväl på makronivå som på mikronivå i olika situationer. Jag fick filosofie kandidatexamen i nationalekonomi vid Högskolan i Gävle juni 2006. Min C-uppsats handlade om en empirisk ekonomisk analys över elmaskinsindustri i USA genom att estimera en translog kostnadsfunktion.

Efter examen fortsatte jag studera i Uppsala Universitet under höstterminen 2006. Där läste jag nationalekonomi på master nivå. Min D-uppsats bestod av en ekonometrisk analys över klädindustrin i syftet att skatta teknologiska tillväxteffekter på output, den totala kostnaden och faktorefterfrågan.

Jag är nu anställd som doktorand i Högskolan, inskriven vid Uppsala Universitet; avdelningen för arbets- och miljömedicin. Min forskning handlar om kostnadseffektiv insamling och bearbetning av belastningsdata i arbetslivet. Jag kommer att jämföra olika mätmetoder när det gäller deras kostnadseffektivitet, samt optimera resursallokering för studien om arbetsbelastning.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)