Forskarpresentation

Eva Bergsten

Forskarpresentation

Eva Bergsten

Universitetslektor, forskningsassistent

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Bergsten, E. (2017). Working conditions and musculoskeletal disorders in flight baggage handling. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 59 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1321) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)