Forskningsområde/n

Inom ämnesområdet företagsekonomi är Annika Strömbergs intresseområde hushållning av personella resurser där hälsa och hälsofrämjande aspekter kan ses som det perspektiv som förenar forskningen. Forskningen tar sin utgångspunkt i teorier om verksamhetsstyrning, organisering och ledarskap.

I flera av de forskningsprojekt där Annika Strömberg deltar studeras ledarskap inom omsorgssektorn, framförallt inom äldreomsorg och socialt arbete.

Annika Strömbergs forskning inom arbetshälsovetenskap, Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, ligger inom FORTE-centrets program Hälsofrämjande ledarskap. Den aktuella studien startade hösten 2012.

Aktuella forskningsprojekt

Friskfaktorer i olika organisationsformer

GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats
Ansvarig: Per Lindberg

Publicerad av: Annika Strömberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)