Åsa Vidman

Lektor, Sociologi

Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap
Akademin för hälsaoch arbetsliv

E-post: asa.vidman@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 88 34

Aktuell forskning

Sammanfattning av aktuell forskning.

Senaste publikationerna

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2018). “Well it is for their sake we are here” : meaningful work tasks from care workers' view. Working with Older People, 22 (2), 111-120. 10.1108/WWOP-09-2017-0024 [Mer information]
Vidman, Å. (2018). Från kamratförening till yrkesförening : ett sekel med Föreningen Social Omsorg. Malmö: Solentro. 273 s. [Mer information]
Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till : ledarskap som hälsofrämjande faktor. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 77-95. [Mer information]
Eriksson, M., Vidman, Å. & Josefsson, B. (2014). Vad i arbete är hälsofrämjande?. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 43-59. [Mer information]
Vidman, Å. (2012). Sjukskrivning och socialt omsorgsarbete. Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. S. 280-297. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)