Leg. sjuksköterska
Med.dr. i omvårdnadsvetenskap
Docent i arbetshälsovetenskap

Birgitta Wiitavaara

E-post: birgitta.wiitavaara@hig.se

Telefon:
Växel: 026-64 85 00
Direkt: 026-64 84 05
Mobil: 070-345 72 14

Birgitta Wiitavaara tillhör forskargruppen vid Fortecentret “Kroppen i arbete – från problem till potential” och är främst aktiv inom programmet “Diagnos och rehabilitering”. Birgitta Wiitavaara intresserar sig bland annat för forskning kring mätning av besvär, samt olika kvalitativt inriktade studier inom området arbetshälsa. Andra områden är rehabilitering, risk- och friskfaktorer inom arbetslivet, säkerhetskultur och risktagande, samt risker och möjligheter relaterat till flexibelt arbete.


Aktuell forskning

  • ”Content and quality of questionnaires used to measure physical function among people with musculoskeletal disorders”
    En serie kunskapsöversikter över frågeformulär som används för att mäta fysisk funktion hos personer med muskuloskeletala besvär. Analys ingår av formulärens innehåll samt genomförd kvalitetstestning.
  • "Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland personer med nack-skulderbesvär?"
    Projekt med långsiktigt syfte att utvärdera och vidareutveckla internationellt rekommenderade utfallsmått i klinisk smärtforskning för användning vid utvärdering av ospecifika långvariga muskuloskeletala besvär
  • "Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare" Ett doktorandprojekt där det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande omfattning arbetar på distans.

Senaste publikationerna

Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2020). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with low back disorders : a systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 42 (2), 163-172. 10.1080/09638288.2018.1495274 [Mer information]
Wiitavaara, B., Rissén, D., Högberg, H. & Nilsson, A. (2019). Psychometric testing of a short form questionnaire for measurement of health experiences among people with musculoskeletal disorders undergoing multimodal rehabilitation. BMJ Open, 9 (5). 10.1136/bmjopen-2018-025103 [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2019). Telecommuting in academia – associations with health and well-being among staff. Higher Education. [Submitted] [Mer information]
Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2018). Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders –  A systematic review of the literature. Disability and Rehabilitation, 40 (19), 2227-2235. 10.1080/09638288.2017.1334096 [Mer information]
Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. . Bologna. Länk [Mer information]
Publicerad av: Birgitta Wiitavaara Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)