Samverkan

DisA - Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare Samarbetspartners:
Linda Widar, Doktorand, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle
Marina Heiden, Docent, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle
Eva Boman, FD, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

MätFunk - Mätning av fysisk funktion; en serie litteraturreviewer kring frågeformulär avseende innehåll och psykometrisk testning
Samarbetspartners:
Hans Högberg, FD, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle/Region Gävleborg
Jan Florin, Docent, Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Dalarna
Marina Heiden, Docent, Avd. för arbetshälsovetenskap och psykologi, Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle

Hälsoekonomisk utvärdering av fyra behandlingsformer vid nack-skulderbesvär
Samarbetspartners:
Annika Nilsson Docent, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Dag Rissén, FD, CFUG Region Gävleborg/Uppsala universitet.

PrioSAM-Test - Psykometrisk testning av tre formulär för mätning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Samarbetspartners:
Hasse Nordlöf, FD, Forskningssekreterare, Högskolan i Gävle
Ragnar Westerling, Professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Hans Högberg, FD, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle/Region Gävleborg

Kan internationellt rekommenderade utfallsmått för kliniska smärtstudier fånga hälsoaspekter som är framträdande bland kvinnor med nack-skulderbesvär?
Samarbetspartners:
Annika Nilsson, Docent, Avd för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
Dag Rissén, FD, CFUG Region Gävleborg/Uppsala universitet

Lay perspectives on health
Samarbetspartners:
Christine Brulin, professor, Inst. För omvårdnad, Umeå universitet
Carita Bengs, docent, Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Publicerad av: Birgitta Wiitavaara Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)