Meritförteckning

Utbildningar, akademiska examina

2016 Högskolepedagogik - didaktiska perspektiv på lärande i högre utbildning
2013 Forskarhandledning, Uppsala universitet.
2009 Examination och utvärdering/Universitetspedagogik, Umeå Universitet
2007 Doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet
2001 Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Umeå Universitet
1997 Gymnasielärarexamen; inriktning vård, Uppsala Universitet
1996 Kvantitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
        Kvalitativ metod B 5 p (sociologi), Högskolan Dalarna
        Gruppdynamik A 5 p, Högskolan Dalarna
        Sociologi/socialpsykologi A 10 p, Högskolan Dalarna
        Pedagogik A 8 p, Högskolan Dalarna
1995 Vårdvetenskap C 41-50 p, Vårdhögskolan Falun
        Vårdvetenskap B 21-40 p, Vårdhögskolan Falun
1994 Forskningsmetodik 1-20 p, Vårdhögskolan Falun
        Dokumentation av omvårdnad 5 p, Vårdhögskolan Falun
1988 Komplettering i allmän hälso- & sjukvård 20 p, Vårdhögskolan Falun
1983 Sjuksköterskeexamen, Munksjöskolan Jönköping

Forskarutbildningskurser

2006 Kropp, hälsa och sjukdom som kulturella uttryck, 5 p Umeå universitet
2005 Genuskurs för lärare och forskare vid medicinsk fakultet, 5 p Umeå Universitet
2003 Fenomenologisk-hermeneutik som forskningsmetod, 5 p, Umeå Universitet
        Att vara sjuk — The meaning of illness, 5 p, Umeå Universitet
2002 Introduktionskurs till forskarutbildning, 10 p, Umeå Universitet
        Intervjun som redskap för datainsamling - tekniker och strategier 5p, Umeå Universitet
2001 Qualitative methodology, (Grounded Theory) 10 p, Umeå Universitet

Anställningar

Universitetslektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 090601-ff
Projektmedarbetare, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 080701-090531
Gästlektor, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 071101-080630
Forskningsassistent, Centrum för belastningsskadeforskning, HiG 070801-071031
Doktorand, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 030101-070331
Forskningsassistent, Umeå Universitet, 100 % 020701-021231
Forskningssjuksköterska, Umeå Universitet 50 % 010501-020630
Vård-/verksamhetsutvecklare 970815-020630
Sjuksköterska, (Akutmott., Distriktssköterskemott., Ögonmott., Kirurgklinik, Ortopedklinik, Medicinklinik.) 830620-980615

Publicerad av: Birgitta Wiitavaara Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)