Böcker


Doktorsavhandling

Wiitavaara, B. (2007). Balancing intrusive illness : the experiences of people with musculoskeletal problems. Diss. (sammanfattning), 2007. Umeå: Umeå Universitet. 54 s. (Umeå University medical dissertations 1106) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Aasa, U. & Wiitavaara, B. (2016). Personalens hälsa och arbetsmiljö. Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. S. 72-79. [Mer information]
Aasa, U. & Wiitavaara, B. (2009). Personalens hälsa och arbetsmiljö. Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. S. 33-38. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)