Böcker


Doktorsavhandling

Zetterberg, C. (2016). The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity : Laboratory studies. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 55 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1228) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)