Böcker


Doktorsavhandling

Hallman, D. (2013). Autonomic nervous system regulation in chronic neck-shoulder pain : Relations to physical activity and perceived stress. Diss. (sammanfattning), 2013. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 68 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 851) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hallman, D. & Lyskov, E. (2013). Stress och muskelsmärta - mekanismer och behandling. Stress : Gen, Individ, Samhälle. Stockholm: Liber. S. 181-193. [Mer information]
Hallman, D. & Lyskov, E. (2012). Autonomic Regulation in Musculoskeletal Pain. Pain in Perspective. InTech. S. 35-62. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2016-10-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)